Content

Een goed rapport

Dr. Philippe Mauclet - Donderdag 30 juli 2015

De schoolprestaties van kinderen van moeders die al voor de zwangerschap type 1-diabetes hadden, zijn vergelijkbaar met die van andere kinderen. Het HbA1c-gehalte tijdens de zwangerschap speelt echter wel een rol.

Hiv-screening: de HGR raadt een wetswijziging aan

V.C. - Donderdag 30 juli 2015

In 2013 vormde de invoering van een gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde hiv-screening één van de maatregelen in het Aidsplan van Laurette Onkelinx. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) werd gevraagd advies uit te brengen over deze innoverende aanpak. Hij raadt de overheid aan om de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (KB nr. 78) aan te passen, die ‘gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening’ verbiedt. Maggie De Block staat niet achter dat advies.

Atriumfibrillatie van de jaren zestig tot nu

Dr. Jean-Claude Lemaire - Woensdag 29 juli 2015

Onderzoekers hebben de gegevens doorgenomen van 9.511 patiënten die tussen 1958 en 2007 in de Framingham Heart Study waren opgenomen, om na te gaan waarom de prevalentie van atriumfibrillatie gestegen is.

Borgstelling, een geducht wapen in de strijd tegen roken

Dr. Philippe Mauclet - Woensdag 29 juli 2015

Een programma van rookstop waarbij men een borg betaalt, die wordt terugbetaald met een premie als men erin slaagt om te stoppen met roken, is efficiënter dan een programma dat alleen een premie toekent.

Het CHMP heeft de goedkeuring aanbevolen van het experimentele antibioticum ZERBAXA® (Ceftolozane/Tazobactam)

Woensdag 29 juli 2015

MSD (Merck & Co in de Verenigde Staten) heeft aangekondigd dat het Europees Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP)  de goedkeuring heeft aanbevolen van het experimentele antibioticum ZERBAXA®1 (Ceftolozane/Tazobactam) voor de behandeling van volwassenen met gecompliceerde intra-abdominale infecties (cIAIs), gecompliceerde urineweginfecties (cUTIs) en acute pyelonefritis die veroorzaakt worden door bepaalde Grampositieve en Gramnegatieve bacteriën.

E17, een nieuw ziekenhuisnetwerk

V.K. - Woensdag 22 juli 2015

De oprichting van netwerken tussen ziekenhuisinstellingen en tussen betrokkenen van de verschillende zorglijnen vormt de kern van het hervormingsplan voor het ziekenhuislandschap (en de financiering ervan) van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Om proactief in te spelen op het hervormingsplan en aan te sluiten bij een strategie van een netwerk dat de patiënt ten goede komt, ondertekenden het AZ Maria Middelares (Gent), het O.L.V. van Lourdes (Waregem) en het AZ Groeninge (Kortrijk) op 15 juli 2015 de netwerkovereenkomst ‘E17’. De Specialist publiceerde deze plannen al op 19 mei.

Frank Robben herbenoemd als administrateur-generaal bij Kruispuntbank Sociale Zekerheid

V.C./P.S. - Maandag 20 juli 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat Frank Robben bevestigt in zijn mandaat van administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Ziekenfondsen mogen privégegevens van artsen publiceren

Pascal Selleslagh - Dinsdag 14 juli 2015

Ziekenfondsen mogen het privéadres van artsen op hun website publiceren als dat samenvalt met hun werkadres. Ze mogen evenwel geen ‘pure privéadressen’ bekendmaken. Het is aan de artsen om alleen hun beroepsadressen door te geven aan officiële instanties, adviseert de Orde.

Nog een excuus dat in het water valt

Dr. Jean-Claude Lemaire - Dinsdag 14 juli 2015

Algemeen wordt aangenomen dat lichaamsbeweging de inspanningstolerantie verbetert via gunstige effecten op het hart en de longen. Dat blijkt echter maar een stukje van de waarheid te zijn.

MELANY, zeg me hoe je slaapt…

Dr. Jean-Claude Lemaire - Dinsdag 14 juli 2015

… en ik zal je zeggen hoeveel kans je loopt op diabetes en coronairlijden.

Paradox

Dr. Philippe Mauclet - Dinsdag 14 juli 2015

Insulineresistentie kan een beschermende werking hebben bij zwaarlijvige mensen met een normale nuchtere glykemie.

De genen in de gaten houden

Dr. Philippe Mauclet - Dinsdag 14 juli 2015

Drie SNP’s (single nucleotide polymorphisms) van het VEGFC-gen correleren significant met het optreden van diabetische retinopathie.

Op het juiste ogenblik op de juiste plaats

Dr. Philippe Mauclet - Dinsdag 14 juli 2015

Bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis zal reanimatie voor aankomst van de hulpdienst de overleving na 30 dagen verdubbelen.

Misschien kunnen geolocatie en smartphones de resultaten nog verbeteren. 

Van de ene endoscoop naar de andere

Dr. Philippe Mauclet - Dinsdag 14 juli 2015

Longartsen moeten misschien meer oog hebben voor inflammatoire darmaandoeningen…

Terugbetaling van Boehringer Ingelheims empagliflozine

Dinsdag 14 juli 2015

De gezondheidsautoriteiten hebben goedkeuring verleend voor de terugbetaling van Boehringer Ingelheims empagliflozine, bij gebruik naast dieet en lichaamsbeweging bij volwassenen met diabetes type 2...

Specialisten vaker ‘bevlogen’ dan huisartsen

P.S. - Maandag 13 juli 2015

Een op de vijf specialisten in Nederland voelt zich bevlogen in zijn werk. Dat meldt de VvAA (Verzekering en advies aan de zorgprofessional) naar aanleiding van een online onderzoek onder 1.241 leden, onder wie 23% specialisten en 18% huisartsen. Ook fysiotherapeuten (15%), tandartsen (10%), dierenartsen (8%) en apothekers (7%) namen deel.

Orde zal Europese zwarte lijst artsen respecteren

Pascal Selleslagh - Maandag 13 juli 2015

De Nationale Raad van de Orde van artsen legde aan het kabinet De Block een conceptnota voor in aanloop naar een grondige hervorming. Ze schikt zich onder meer in een Europese zwarte lijst van artsen die het beroep niet mogen uitoefenen. Het kabinet vroeg om nog een aantal punten uit te werken tegen 30 september. Het parlement moet over het voorstel ook nog debatteren.

Orde grijpt in voor valse ziektebriefjes

P.S. - Maandag 13 juli 2015

De Orde bedacht meer dan 146 artsen vorig jaar met een sanctie omdat ze een vals attest schreven. Dat meldde het VTM-nieuws. Vier op de vijf klachten tegen dokters gaan bovendien over valse doktersbriefjes, aldus Orde-ondervoorzitter Michel Deneyer, die hiervoor constant sensibiliseert.

Planningscommissie neemt nieuwe start en focust op 2021-2022

P.S. - Vrijdag 10 juli 2015

Vandaag werd de nieuwe planningscommissie geïnstalleerd en volgde al een plenaire vergadering. Eerste opdracht worden de nieuwe artsenquota vanaf 2022 en tandartsenquota vanaf 2021.

Machtsmisbruik ziekenhuis bestraft met 600.000 euro

P.S. - Donderdag 9 juli 2015

Na de recordontslagvergoeding van 2,5 miljoen euro enkele maanden geleden in een Limburgs ziekenhuis kende het Hof van Beroep Antwerpen opnieuw een grote schadevergoeding toe van 600.000 euro aan een onterecht ontslagen hoofdarts. Het Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen werd in het ongelijk gesteld. Ziekenhuisdirecties grijpen blijkbaar al te snel naar de formule van ‘ontslag om dringende redenen’.

Pages