You are here

Aanpak van stress en omega-3

Woensdag 15 februari 2017

Toelichting van het verband tussen de aanpassing aan stress of angst en de consumptie van omega-3-vetten.

Al in 2011 heeft een groep vorsers van het INRA en het INSERM bij knaagdieren aangetoond dat een zeer lage inname van omega-3-vetten gepaard ging met meer stress1.

Dat zou te maken hebben met het feit dat de hersenen dan minder endocannabinoïden (endogene cannabinoïden) kunnen produceren. Deze lipiden in de hersenen controleren het synaptische geheugen.

Om een beter inzicht te krijgen in het verband tussen angst en de door endocannabinoïden gemedieerde plasticiteit van de synapsen, heeft een groep vorsers knaagdieren onderworpen aan verschillende vormen van gedragsstress.

De studie, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Cell Reports, leert dat de door endocannabinoïden gemedieerde plasticiteit in de nucleus accumbens het neurobiologische substraat vormt van angst.

Niet alle knaagdieren zijn gelijk wat stress betreft: ze reageren niet allemaal op dezelfde manier.

Na blootstelling van knaagdieren aan chronische stress en meting van de emotionele symptomen met een rist gedragstests (isolatie, doolhof of beangstigende omgeving) heeft een groep onderzoekers van het INRA en het INSERM opgemerkt dat sommige dieren van nature uit meer veerkracht hadden en beter bestand waren tegen stress.

Ze hebben ook vastgesteld dat die verhoogde stressbestendigheid zou te danken zijn aan een betere plasticiteit van de neuronen in de nucleus accumbens, een hersenzone die meespeelt bij het regelen van emoties en stres, waar endocannabinoïden van cruciaal belang zijn voor het geheugen op niveau van de synapsen.

Om dat verder uit te pluizen, hebben de onderzoekers knaagdieren die tekenen van angst vertoonden, een behandeling gegeven die de productie van endocannabinoïden in de nucleus accumbens stimuleert.

De wetenschappers hebben kunnen vaststellen dat de angst dan verminderde.

“Die studie toont voor de eerste keer aan dat er een direct verband bestaat tussen de productie van endocannabinoïden in de nucleus accumbens en de ontwikkeling van angst bij chronische stress.”

De studie belicht ook het belang van het neurobiologische substraat bij de aanpassing aan stress en angst die bij plaatsvindt bij sommige mensen die chronisch aan stress worden blootgesteld.

De studie bevestigt dan ook de eerdere observatie van de vorsers, die in 2011 al hadden ontdekt dat “Een tekort aan omega-3-vetten in de voeding de gedragsmatige en neurobiologische effecten van stress verhoogt.”

Dat biedt dus nieuwe perspectieven bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en voedinggerelateerde methoden bij de aanpak van stress en angst.

(1) “Nutritional Omega 3 deficiency abolishes endocannabinoid mediated neuronal functions”, Nature Neuroscience, 30 januari 2011
Bron: Clémentine Bosch-Bouju, Thomas Larrieu, Louisa Linders, Olivier J Manzoni et Sophie Layé (2016): Endocannabinoid-mediated plasticity in the nucleus accumbens controls vulnerability to anxiety after social defeat stress, Cell Reports, doi:10.1016/j.celrep.2016.06.082