You are here

CM gooit knuppel in honorariahok, en krijgt hem terug

P.S. - Donderdag 6 oktober 2016
P.S.

Luc Van Gorp, CM-baas én voormalig verpleegkundige, vindt de loonspanning ziekenhuisartsen-verpleegkundigen te groot. Grootverdieners bij de artsen moeten inleveren om het verschil bij te passen. Marc Moens (Bvas) spreekt over een 'oorlogsverklaring'. Minister De Block nuanceert.

"Ik vind dat verschil een ongelofelijke spagaat wat niet bijdraagt tot de redelijkheid", verklaarde Van Gorp. En hij liet demagogisch het bedrag van 600.000 euro bruto vallen. Een bedrag dat vlot de weg gevonden had naar Roularta-publicatie Knack. "Als niemand de moed heeft om dat aan te kaarten, zitten we met een immens probleem."

Hij kreeg in eerste instantie tegenwind van 'topdokter' Guido Dua, neurochirurg ZNA Antwerpen. "De redelijkheid is helemaal niet zoek", al geeft hij wel toe dat er een te groot verschil bestaat tussen de verloning van de specialisten onderling. "Specialisten volgen een veeleisende opleiding. Ze mogen dan ook goed betaald worden." Dua werd herinnerd aan zijn uitspraak van enkele jaren geleden. Toen verklaarde hij dat hij 250.000 euro bruto verdiende. "Voldoende, en het moet niet veel minder zijn", zei hij, verwijzend naar zijn lange opleiding tot hij 32 was. "Als assistent in opleiding kun je niets opbouwen. Toen ik 25 was, had ik 25.000 euro schulden. We moeten bovendien investeren in apparatuur, studie, reizen."

Dr. Dua: "Toen ik 25 was, had ik 25.000 euro schulden."

Dua nam het op voor de oncologen en de pediaters die veel te weinig verdienen omdat ze weinig of geen technische prestaties hebben. "Maar minister De Block is bezig om daar verandering in te brengen."

Wat het verschil met verpleegkundigen betreft (40.000 euro bruto per jaar) kaatste Dua de bal terug naar Van Gorp zelf: "Ik zou wel eens willen weten hoeveel mijnheer Van Gorp verdient ten opzichte van zijn secretaresse of secretaris." Wat niet wegneemt dat verpleegkundigen van artsen mogen eisen dat ze hun job doen, lichtte hij nog toe. "Maar er moet toch een kapitein zijn. We moeten de verschillen tussen specialisten onderling in eerste instantie uitzuiveren waarbij we wel moeten opletten dat we niet in het Nederlandse model terechtkomen. Daar is na 17u amper nog een arts bereikbaar." Van Gorp over zijn loon: "Ik wll gerust de vergelijking aangaan met andere sectoren, als bij ons ongeveer sprake is van een verhouding 1 tegenover 3,5 tussen minimum- en toplonen."

Gezondheidseconoom Lieven Annemans gaf duiding bij de 600.000 euro die al snel bij de meesten was blijven hangen als jaarverdienste van een specialist. "Gemiddeld moeten artsen hiervan al 40% afstaan aan het ziekenhuis, tenzij in privéklinieken." Even werd de vergelijking doorgetrokken naar (top)advocaten die makkelijk dezelfde inkomenscategorie kunnen halen maar veel minder lang moeten studeren. Maar daar ging Annemans niet op in. "Gemiddeld verdient een arts in Europa 200.000 euro per jaar. Artsen mogen en moeten veel verdienen. Maar de grote verschillen door technische prestaties moeten eruit. En samenwerking moet in de toekomst meer verloond worden, dat staat in het regeerakkoord. Daar kunnen die verpleegkundigen beter van worden."

Gezondheidseconoom Lieven Annemans: "Artsen mogen en moeten veel verdienen. Maar de grote verschillen door technische prestaties moeten eruit."

Marc Moens (Bvas) reageert krachtig op de 'provocatie' van Luc Van Gorp. "Als mensen naar een staatsgeneeskunde willen, niet georganiseerd door de overheid maar wel door de ziekenfondsen die vaste tarieven bepalen, dan is dit de weg daar naartoe. Ik noem dit een regelrechte oorlogsverklaring."  De Bvas-topman gaat meteen in de tegenaanval: ik stel voor dat de CM eerst ophoudt met zelf deel uit te maken van raden van bestuur van ziekenhuizen of apotheken uit te baten en medische hulpmiddelen zoals rolstoelen (duur) te verkopen. De CM moet zich bezighouden met haar kerntaak als verzekeraar en geen handeltjes opzetten." 

Marc Moens (Bvas): "Een staatsgeneeskunde georganiseerd door de ziekenfondsen? Dat is een oorlogsverklaring."

Minister De Block zag zich dan weer genoodzaakt om de gemoederen te kalmeren. "Historisch zijn grote verschillen gegroeid tussen artsen, die pakken we aan via de herijking van de nomenclatuur en meer transparantie. De astronomische bedragen (van 600.000 euro bijvoorbeeld) kloppen niet met de werkelijkheid. Bij de honderdduizenden euro's aan inkomsten moet men ermee rekening houden dat dat voor de afdrachten is, voor belastingen en onkosten of investeringen. Voor sommige gezondheidsberoepen die te weinig verdienen, hebben we al het nodige gedaan: huisartsen, vroedvrouwen enzovoorts." Anderzijds vindt De Block het terecht dat Van Gorp sommige mistoestanden aankaart.

Minister De Block: "De genoemde astronomische bedragen kloppen niet met de werkelijkheid."

Analyse

Deze retoriek kan uiteraard niet los gezien worden van de budgetonderhandelingen die volgende week in hun definitieve plooi moeten vallen, en van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die Maggie De Block plant. Verder is er een rapport in de maak dat de nomenclatuur doorlicht. De zenuwen staan dus strak gespannen bij enkele opinieleiders.

Reacties

Verpleegkundigen mogen en moeten zeker meer verdienen. Maar enkel in deze sector wil van Gorp dit in één adem ten laste van de artsenhonoraria ( wat nu al in enkele gevallen zo is , wij hebben 13 personeelsleden op onze paylist en willen maar kúnnen ze niet méér betalen) Eigenlijk wil Van Gorp niets minder dan zijn jarenlange frustratie afreageren op artsenhonoraria. Iedere arts kent dit soort mensen.De heer Van Gorp heeft zich naar de top van de CM gebokst en dat is zijn recht en zijn verdienste. Zijn uitspraak is echter niet alleen niet verstandig, (wat men van een constructieve ziekenfondsbaas toch moet verwachten, )maar getuigt ook van zeer weinig inzicht in de ziekenhuisfinanciering. Ik vind dat de loketbediendes van de CM veel te weinig verdienen en de CM bazen te veel. Inleveren dus meneer Van Gorp ?
Volledig eens dat verpleegkundigen teweinig betaald worden, vooral voor hun wachten en nachtwerk... Maar dat Anesthesisten en gynecologen 's nacht werken zonder enig bijkomend supplement vind ik niet kunnen... De uitspraak van de CM topman dat artsen teveel verdienen is natuurlijk van de pot gerukt... en getuigt van weinig eerbied voor het werk van topartsen die voor de beste gezondheidszorg klaarstaan die we ons kunnen voorstellen... in vergelijking met andere rijke landen !! Wat er nooit wordt bijgezegd is dat wij als artsen van ons brutoloon 55% afgeven aan de fiscus, want we verdienen niks int zwart zoals de loodgieter,schilder, bouwaannemer,... etc... we zelf voor ons pensioen moeten zorgen, enorme bedragen aan sociale zekerheid betalen...enz... enz !!! Dus Meneer Van Gorp, denk nog eens na voor ge zulke stupiede uitspraken doet !!
Sommige specialisten (radiologen, klinisch biologen, ...) staan tot 75% van hun honoraria af aan hun ziekenhuis!
Ik begrijp de toegevoegde waarde van de mutualiteiten niet volledig en hoe die een groot deel van het budget opeet. Als uitbetalingsorganisatie blijft er disproportioneel veel aan de strijkstok hangen. Een 5 jaarlijkse openbare aanbesteding waarbij groepen zoals sdworx kunnen inschrijven als uitbetalers maakt de mutualiteiten volledig overbodig en de financiering veel transparanter.
Volledig mee eens!! En er zal onmiddellijk budget over zijn!!
Inderdaad, nut van verzuiling en dus vele kleuren van ziekenfondsen mag zeker in vraag worden gesteld en ook hun kerntaak eens terug op punt stellen! Dr Goessens ,huisarts
Nagel op de kop collega, Christophe Depamelaere