You are here

Huisarts stuurt verschroeiende nieuwjaarsmail naar minister De Block

Dinsdag 3 januari 2017

Ondanks de serene sfeer die tijdens het eindejaar overheerst, heeft dr. Philippe Burton (Sint-Lambrechts-Woluwe & Schaarbeek) een verbolgen e-brief geschreven aan het adres van minister De Block. “Publiceer maar”, zegt hij. “Ze heeft hem al gekregen. En aan het lijstje van mijn grieven mag je er nog één toevoegen: haar aanslag op het goede functioneren van de forfaitaire geneeskunde.” (Dr. Burton werkt in medisch huis ‘Univers Santé’, nvdr). “Ik kijk uit naar mijn wettelijke pensioenleeftijd”, klinkt het nog. “Op die manier komt mijn plaats vrij voor iemand anders.” Hieronder uitgebreide uittreksels uit het schrijven van de Brusselse arts.

“Mevrouw de minister,

Wat een ramp, wat een teleurstelling. Toen u uw mandaat opnam, dachten we dat de zaken zouden veranderen nu we een arts als minister kregen. We hoopten dat we gehoor zouden vinden, begrepen worden, en misschien opnieuw wat meer waardering zouden krijgen.

We geloofden u toen u zei dat u de ziekenfondsen tegen het licht zou houden. Maar tot onze spijt moeten we vaststellen dat u zich eens te meer het zwijgen liet opleggen. Nochtans weet u heel goed dat er daar veel meer te rapen viel dan 950.000.000 euro. Aankoop van vastgoed, duistere rekeningen, een onuitputtelijke reeks TV-publiciteitscampagnes tijdens primetime (voor een budget van miljoenen euro’s), deontologische inbreuken bij het communiceren over geneesmiddelen, ... En dat allemaal met het geld van de gemeenschap.

In de marketing bestaat er een techniek die ‘benchmarking’ heet: als men niet weet wat te doen of hoe men iets moet doen, gebruikt men een goedwerkend systeem als ijkpunt (in dit geval onze buurlanden, bijvoorbeeld). Na een testfase probeert men het referentiesysteem te implementeren. Vreemd toch dat de ziekenfondsen aan dit soort analyse ontkomen. Allicht zijn de politieke en financiële belangen te groot. Allicht blijft u bij de pakken zitten omdat de ziekenfondsen in overheidskringen het nodige lobbywerk verrichten. Nog even dit: ziekenfondsen bestaan niet in Frankrijk (op 1 uur rijden van Brussel!).

Enkele andere onthutsende vaststellingen: onze geneesmiddelen zijn duur en apothekers verdienen tot 33% van de prijs van een geregistreerd geneesmiddel, terwijl ze alleen maar een voorschrift uitvoeren (wat een 16-jarige scholier die heeft leren lezen in 99,9% van de gevallen ook kan), om nog maar te zwijgen over de cadeautjes (artsen worden met de vinger gewezen als ze staaltjes uitdelen).

Intussen blijft men maar uithalen naar de huisartsen op veld, die onmogelijke uren kloppen, een burn-out krijgen, tot suïcide overgaan of met steek- en vuurwapens bestookt worden, en er soms het leven bij laten. […] Waarom zouden wij artsen geen geneesmiddelen mogen verkopen? We zouden daarmee kunnen besparen op de marge van de apotheker en op een deel van de marge van de groothandelaar-verdeler. Dat zou miljarden opleveren, in plaats van uw schamele 950.000.000 euro. Er zou niet moeten worden geraakt aan de terugbetaling van geneesmiddelen. De chronische patiënten zouden met gemak toegang krijgen tot de nodige behandelingen. 

[…]

Beste collega, ik ben zo vrij te denken dat dit soort inbreuken, waar nooit iets tegen ondernomen wordt, ook de bevolking de strot begint uit te hangen. De mensen zijn het beu te betalen voor de verspilling waaraan ministers en hun kabinet zich schuldig maken, voor extra salaris toegekend onder vorm van allerlei voordelen, voor beleidslui die om het hardst baantjes cumuleren, voor mensen die met voorspraak aan een functie zijn geraakt, enzovoort.

U zal het mij niet kwalijk nemen, ik moet nu even gaan kijken of mijn computerpakket morgen wel het nodige administratieve werk zal doen:

  • het elektronisch voorschrift;
  • het elektronisch attest;
  • de aanvragen van hoofdstuk IV via MyCareNet;
  • de dossiers ‘Handicare’ via MyCareNet (deze week 4 computercrashes om 1 dossier te versturen, want het platform had enkele ‘zwakke momenten’);
  • een attest voor arbeidsongeschiktheid in 2 exemplaren (1 voor de werkgever, 1 voor het ziekenfonds);

[…];

Als u tijd hebt, kunt u misschien even van uw politieke wolkje neerdalen: welkom op de Spaanse galeien van de gezondheidszorg. En dan heb ik het nog niet gehad over de janboel met de Riziv-nummers: ook daar hebt u zich goed laten beetnemen. Ten koste van bijna afgestudeerde studenten, van wie u sommigen tot suïcide zult drijven. Gelukkig is er een uitweg: men kan gaan studeren naar Budapest en daaarna terugkomen. Dankzij de intracommunautaire akkoorden krijgt men een Riziv-nummer onder de neus van wie in belgië (opzettelijk met kleine b) gestudeerd heeft. Wie houdt men hier voor de gek?

Ik ga het hierbij laten. Omdat mijn moeder mij goed opgevoed heeft, wens ik u ondanks alles een voorspoedig 2017.”

Reacties

Dank U collega. De meeste van ons denken zoals U, maar een enkel heeft de tiid genomen en de moed gehad om het te schrijven...Meer dan 50 jaar geleden heben zij het luid op "coram populo" durven zeggen...en dan zo lang gezwegen.
Maggy heeft IEDEREEN ontgoocheld. Huisartsgeneeskunde is SANCTIE-geneeskunde geworden.Te weinig generische voorschriften: sanctie. Niet meedoen aan derde betalersregeling: sanctie. Niet meedoen met de computerkunde: sanctie,.... Na enkele jaar zal men de tekorten van de staat opvullen met miljoenen euro's die van de huisartsen gestolen worden via allerlei sancties. Huisartsengeneeskunde: bah
Is het je al opgevallen dat wij allemaal boos geworden zijn, maar artsen hebben nooit de intentie gehad om een blok te vormen tegen 'De Block'.
Zwak inderdaad wat een mislukte ? huisarts als Maggy zo weinig voor de huisartsgeneeskunde kan bewerkstelligen....
Beste Collega, U hebt perfect verwoord wat ik al zeker dertig jaar denk en waar ik me al die tijd grenzeloos aan erger . Zelf nooit de moed gehad om het te verwoorden zoals u. Wanneer zal ons beleid eens de moed hebben om die overbodige-grenzeloos verspillende- instellingen af te schaffen . We zullen onze reizen wel boeken met echte reisorganisaties, die niet met staatssteun werken, en met de besparingen kan onze minister ons mooi beroep weer aantrekkelijk maken voor de jonge collega's. Want , na 40 jaar praktijk, blijf ik overtuigd dat we een prachtig beroep hebben...... . Maar inderdaad hoeven we daarom niet altijd de dupe te zijn van ons beleid . Dr. Decroos - Koksijde
Toen ik in 1980 begon, was ik ontsteld door het gemak waarmee de ziekenfondsen dank zij hun geheime boekhouding elk privé-initiatief konden opkopen. En deze geldverslindende "para-statalen" hadden dan daarenboven de macht om hun "klanten" de "betere" weg te tonen naar hun diensten. De wantoestanden zijn wat verbeterd, maar de geldverslindende machine blijft nog steeds anderen duiden om het RIZIV uit het rood te halen. Ik had gehoopt dat Maggie hier orde op zaken zou stellen... Neen, ze vond een weg met minder weerstand: de artsen worden verplicht via hun medisch dossier de nodige "big data" te leveren aan "big brother". Nuttig, als dit in een goed beleid resulteert. Gevaarlijk als dit dient voor machtsspelletjes... Spijtig dat de arts moet opdraaien om de data te leveren, ten koste van tijd die beter gespendeerd wordt in een goed gesprek met de patiënt.
Toen ik in 1980 begon, was ik ontsteld door het gemak waarmee de ziekenfondsen dank zij hun geheime boekhouding elk privé-initiatief konden opkopen. En deze geldverslindende "para-statalen" hadden dan daarenboven de macht om hun "klanten" de "betere" weg te tonen naar hun diensten. De wantoestanden zijn wat verbeterd, maar de geldverslindende machine blijft nog steeds anderen duiden om het RIZIV uit het rood te halen. Ik had gehoopt dat Maggie hier orde op zaken zou stellen... Neen, ze vond een weg met minder weerstand: de artsen worden verplicht via hun medisch dossier de nodige "big data" te leveren aan "big brother". Nuttig, als dit in een goed beleid resulteert. Gevaarlijk als dit dient voor machtsspelletjes... Spijtig dat de arts moet opdraaien om de data te leveren, ten koste van tijd die beter gespendeerd wordt in een goed gesprek met de patiënt.
misschien nog een voorbeeldje van het briljante beleid van onze 'collega' wat ons als maagdarmspecialisten zuur is opgebroken. In 2013 is de overheid gestart met het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Onlangs was er nog een juichend persbericht dat er in 2014 maar liefst 21 % meer diagnosen waren van dikkedarmkanker in stadium 1. Mensenlevens werden dus gered ! Maar wat zegt Maggy deze zomer ? " We hebben vastgesteld dat jullie te veel coloscopies hebben gedaan . Het budget is met 20 miljoen overschreden. De gastroenterologen moeten 20 miljoen besparen op hun budget ! " Heb ik het nu fout voor als ik dan voel dat men de gastroenterologen laat betalen voor het bevolkingsonderzoek ? Bedankt Maggy !
Beide paragrafen betreffende het beroep van apothekers vind ik uitermate denigrerend. Het heeft een (goede) reden dat artsen geen geneesmiddelen mogen verschaffen. Ten eerste zitten er wat de "geneesmiddel gerelateerde info" betreft heel wat hiaten in de opleiding geneeskunde (dat heb ik persoonlijk kunnen vaststellen met een vriend-student geneeskunde), -of denkt u werkelijk dat wij 5 jaar naar tekenfilmpjes kijken tijdens onze studie??? -, en bovendien is n iet iedereen even heilig als U, "Mijnheer Doktoor" Burton. Ik meen te mogen veronderstellen dat U nog nooit een cursus farmacie in handen heeft gehad of een dag in een apotheek heeft doorgebracht, afgaande op uw stelling dat wij "alleen maar een voorschrift uitvoeren (wat een 16-jarige scholier die heeft leren lezen in 99,9% van de gevallen ook kan)". Ik mag hopen dat dit niet de algemeen gangbare opvatting is die (huis)artsen over apothekers hebben. Een beetje meer respect voor mekaars inspanningen (en in casu voor het werk van de apothekers) om onze patiënten zo goed mogelijk te begeleiden lijkt me wel op zijn plaats.
Beste Als apotheker denken wij op verschillende vlakken IDENTIEK als de artsen: Maggie als arts laat haar naaien door de ambtenarij... Het zijn een bende autisten die altijd op dezelfde begane paden bezuinigen... Ze gingen remember vorig jaar alle overheidsdiensten met 20% doen inkrimpen, de volgende begroting ligt de bezuiniging weer al volledig bij de privé, terwijl de begroting bewijst dat er geen bal bezuinigd is... Onze overheid kost 7% BNP, een Nederlandse overheid 5% BNP. Wij hebben een bedroevende efficiëntie bij de overheid. Waar we verschillen in mening zal uiteraard duidelijk ivm de marge van de apothekers en of dit teveel of te weinig is. Laten we eenvoudigweg het volgende vergelijken: de Vlaamse overheid investeert de komende tien jaar 5miljard in ziekenhuisinfrastructuur, en artsen betalen via hun honoraria een overheadkostprijs voor deze gratis infrastructuur. Wat een verschil met de apotheker: de door u gehekelde distributiemarge van 18% gemiddeld op geneesmiddelen financiert hoofdzakelijk arbeid om geneesmiddelen af te leveren jawel, en inclusief maximaal 4miljard distributie-infrastructuur (voor gans België). De distributiemarge dient voor 10-100% (omgekeerd evenredig met de verkoop jawel) om producten in voorraad te financieren (produkten vervallen , nemen plaats, vragen handeling) De distributiemarge dient voor advies bij de aflevering, die zich voorlopig beperkt tot controle van de verpakking (of ze juist is jawel wij verbeteren tienduizenden fouten per dag) en voor het op punt zetten van de dosering (jawel wij verbeteren terug tienduizenden doseringen per dag) Wij dromen al jaren van bijkomend adviezen te geven door posologieroosters op punt te zetten en te werken aan de therapietrouw (adherence) van de patient met mHealth. Fantastisch toch dat geen enkel dergelijk project goedgekeurd is. Wij apothekers worden permanent door dat denigrerend spelletje de kaas van ons brood gepikt. Weet collega, dat ik net zo goed kan filosoferen over het nut van PUVA's, bypassen nadat patient verdikt is, wratten vriezen, injecties plaatsen, 'ziekenbond melk gedrag' in ziekenhuizen, gratis vaccins waar dan 30% vervallen in de frigo's etc. Momenteel hekelen wij recipé, en hebben daarvoor een petitie lopen... Mag ik u vragen om deze petitie te tekenen net zoals de honderden apothekers. <a>href=http://werkbaarelektronischvoorschrift.petitie.be/>werkbaarelektronischvoorschrift petitie</a> Noem het een petitie tegen de dictatuur van het RIZIV.
Triestig dat er nog artsen zijn die op deze manier over apothekers denken. Ik vond uw commentaar op zijn minst gezegd zeer denigrerend. U heeft duidelijk niet het minste benul van het werk van een apotheker. Ik ken anders ook wel een aantal artsen waar het werk zich beperkt tot 30 euro vragen om een herhaalvoorschrift te maken. Echter ga ik er niet van uit dat dit voor de meerderheid van de artsen geldt. We hebben allemaal moeten inleveren (apothekers trouwens meer dan artsen) en het beleid van de overheid is op zijn zachts gezegd uitermate demotiverend te noemen. Om deze redenen echter mede gezondheidsmedewerkers op dergelijke denigrerende manier af te schilderen is zeer bedroevend. In het belang van de patiënt zou er beter veel meer samenwerking zijn. De tijd waarin de pastoor en meneer doktoor de enigen waren die alle wijsheid in pacht hadden ligt gelukkig al ver achter ons. Misschien is het inderdaad beter dat u vervroegd met pensioen gaat en u een hobby zoekt die terug wat vrolijkheid in uw leven brengt ipv van iedereen te besmetten met negativisme.