You are here

PVDA verspreidt kwakkel, kabinet corrigeert

M.L. - Dinsdag 14 februari 2017
M.L.

Minister De Block heeft zich de laatste weken al behoorlijk schrap moeten zetten. Vooral de Franstalige socialistische partij, de PVDA en de PTB waren niet mals. Vanuit de PVDA kwam er zelfs een kwakkel. Het kabinet verspreidde een rechtzetting.

Op 9 februari gingen de PVDA, de PTB en vertegenwoordigers van Geneeskunde voor het Volk naar minister De Block. Ze overhandigden 5.000 berichten met protest tegen de verhoging van de prijs van geneesmiddelen.

We hebben met z’n allen een slag thuisgehaald, oordeelde het front. Op de site van de PVDA stond te lezen: “Na het volgehouden protest van de PVDA en Geneeskunde voor het Volk tegen de hervormingen in het terugbetalingssysteem voor geneesmiddelen, doet minister van Volksgezondheid Maggie De Block een eerste toegeving. De minister zal nu toch maagzuurremmers (PPI's) in middelgrote doosjes (56 à 60 caps) en grote doosjes met de dosis van 20 mg in categorie B blijven terugbetalen.” Volgens het communiqué was Maggie De Block oorspronkelijk van plan alle PPI’s naar categorie C over te hevelen.

Klopt niet, weerlegde het kabinet. Er volgde een verwijzing naar het communiqué van 1 december 2016. Daarin werd aangekondigd dat:

  • de terugbetaling voor de lagere doseringen niet zou veranderen. Zowel grote als kleine verpakkingen blijven terugbetaald.
  • ook de terugbetaling voor de hoogste doseringen als dusdanig gehandhaafd zou blijven, tenminste toch voor verpakkingen van maximum 60 tabletten. Volledige terugbetaling wordt toegekend aan patiënten met het syndroom van Zollinger-Ellison.

De terugbetaling vervalt voor de hoogste doseringen in een verpakking van meer dan 60 tabletten. Het kabinet steunt hiervoor op een advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, dat stelt stelt dat een behandeling van langer dan acht weken met een maagzuurremmer aan de hoogste dosering medisch niet gerechtvaardigd is, behalve voor patiënten met het syndroom van Zollinger-Ellison.

Eerder al had de minister zich via persagentschap Belga verdedigd tegen de kritiek op haar gezondheidsbeleid. Ze liet weten dat ze de voorbije twee jaar maatregelen nam die de geneesmiddelen en de gezondheidszorg tussen 2015 en 2018 minstens 71,4 miljoen euro goedkoper maken. Anderzijds betalen de patiënten 29,1 miljoen euro meer voor neussprays en antibiotica en 32,9 miljoen voor zorg. "De balans valt dus met 9,4 miljoen euro in het voordeel van de patiënt uit", concludeerde Maggie De Block.

Het kabinet heeft een lijst verspreid met geneesmiddelen die vanaf 1 maart goedkoper worden. De maatregel over de maagzuurremmers gaat in op 1 april. Op 1 mei worden antibiotica dan weer duurder voor de patiënt in de openbare apotheek. De prijs van antibiotica die alleen in ziekenhuizen worden gebruikt verandert niet.

Reacties

Toch even de kwakkel over de kwakkel corrigeren. Om er niet een welles-nietes-spelletje van te maken overweeg even volgend feit. Nu betaalt de patiënt als remgeld voor 100 caps van 40 mg omeprazole 12 euro. Na 1 april betaalt die patiënt voor hetzelfde de volle pot of 46 euro. Maar als de arts twee doosjes van 100 caps 20 mg voorschrijft, en de patiënt 2X20mg of 40 mg per dag slikt, dan betaalt de patiënt tweemaal 6,50 euro remgeld of in totaal 13 euro. Dat maakt één euro verschil op 100 caps of 3,5 euro verschil op jaarbasis. Zeer goed minister De Block en bedankt om toch die grootste verpakkingen van 20 mg in categorie B te blijven terugbetalen, maar wat is dan nog de zin om die grootste verpakkingen van 40 mg wél uit de terugbetaling te halen? Overweeg ook volgende achtergrond. Eind oktober kondigde minister De Block aan de overconsumptie van antibiotica, van maagzuurremmers (PPI’s) en cortisone neussprays te willen tegengaan. De antibiotica zouden van terugbetalingscategorie B (is 75% terugbetaald als ‘noodzakelijk geneesmiddel’) naar C (is 50% terugbetaald, of verdubbeling remgeld als ‘comfort geneesmiddel’). ‘Als ik de antibiotica duurder maak voor de patiënt zal deze wel twee keer nadenken voordat hij dit geneesmiddel zal slikken’, luidde de redenering van de minister in De Tijd. Apothekers en patiënten reageerden heftig omdat ze vreesden dat zulke verandering in terugbetaling vooral voor maagzuurremmers (PPI) de patiënt zwaar zou raken. Begin december antwoordde de minister op deze reacties met het bericht dat ze voor de PPI’s de grootste verpakkingen in hoge dosis uit de terugbetaling zou halen en dat de rest terugbetaald zou blijven. Maar de vraag bleef open of dat die PPI’s in B of in C zouden terugbetaald worden, zoals nu al de kleine verpakkingen met PPI onder terugbetalingscategorie C vallen. Temeer omdat de minister terug kwam op haar oorspronkelijk plan om de cortisone neussprays volledig uit de terugbetaling te halen. Voor de voorgeschreven sprays zou de terugbetaling ook blijven gelden, zei ze, maar dan in categorie Cx (dat is slechts 15% terugbetaling tegenover 75%vandaag). Pas op de actie donderdag 9 februari verklaarde de woordvoerder van de minister ons dat de terugbetaling in categorie B blijft, en dat ook de 20 mg in de grootste verpakkingen in categorie B terugbetaald blijft. Zodat als je twee grote dozen van 20 mg (terugbetaald) voorschrijft, het de patiënt nauwelijks duurder kost dan één grote doos van 40 mg die nog tot 1 april in B zijn terugbetaald, maar na 1 april naar D (niet terugbetaald) zullen gaan. Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist PVDA