You are here

"Reclame e-sigaret strikt reglementeren"

P.S. - Donderdag 10 augustus 2017
P.S.

Dat schrijven dr. Ann Verhaegen (endocrinologie UZA en ZNA Jan Palfijn) en Prof. dr. Luc Van Gaal (diensthoofd endocrinologie UZA) in een artikel dat in het leidinggevende tijdschrift ‘Obesity Reviews’ verscheen.

"Do E-cigarettes induce weight changes and increase cardiometabolic risk? A signal for the future”, luidt de kop van het artikel in kwestie. Het vat de huidige literatuur samen omtrent de cardiometabole nevenwerkingen van e-sigaretten. Langetermijneffecten van de e-sigaret blijken voorlopig schaars, maar de auteurs stippen toch enkele opvallende bevindingen aan.

  • Het gewichtsreducerend effect van nicotine is zoals verwacht hetzelfde voor e-sigaretten als bij conventioneel roken. De gewichtstoename na rookstop mits gebruik van e-sigaretten, zelfs de nicotine vrije, wordt in de eerste weken inderdaad ingeperkt, al is dit effect minder duidelijk op de langere termijn.
  • De metabole nevenwerkingen zoals een verhoogde abdominale vetstapeling en insulineresistentie en de verhoging van het cardiovasculaire risico, zijn niet zozeer toe te schrijven aan nicotine zelf, maar worden eerder gekoppeld aan het verbranden van teer en het vrijkomen van andere toxische stoffen bij het roken van klassieke sigaretten. Chronische inflammatie, verhoogde oxidatieve stress en een stimulatie van het sympathisch zenuwstelsel spelen hierbij een belangrijke rol. Opvallend is dat deze effecten eveneens gezien worden bij het gebruik van elektronische sigaretten, zelfs deze zonder nicotine, al lijken de nevenwerkingen geringer dan bij klassiek roken.

Voorzichtigheid voor omgekeerd pad naar verslaving

Op basis van deze gegevens houden de auteurs een pleidooi voor voorzichtigheid in het mediatiseren van het gebruik van e-sigaretten. "Al zijn e-sigaretten vermoedelijk minder schadelijk dan klassiek roken en mogelijk een hulpmiddel bij rookstop als ”gezonder” alternatief voor de gewone sigaret, toch dienen we omzichtig om te springen met reclame voor het vrij gebruik van de e-sigaret", luidt de waarschuwing.

"Starten met roken van de e-sigaret kan immers omgekeerd het pad openen naar conventioneel roken op langere termijn via het nicotineverslavend effect. Het gebruik van e-sigaretten binnenshuis wordt als minder schadelijk ervaren dan het roken van conventionele sigaretten, toch zijn ook daar data van passieve nadelige blootstelling via e-sigaretten bekend."

Hun besluit is duidelijk: "De strikte wetgeving rond reclame en mediatisering voor klassiek roken zou ons insziens dan ook best toegepast worden op de e-sigaret." Dat moet een dam opwerpen tegen de huidige trend waarbij het gebruik van elektronische sigaretten duidelijk in de lift zit: door agressieve reclame vinden immers meer en meer mense, de weg naar de e-sigaret.

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer.

> Lees ook: 'E-sigaret als hulpmiddel in rookstopbegeleiding minstens even effectief als andere'