You are here

UZ Gent in beroep tegen veroordeling in loondiscussie

Donderdag 15 juni 2017

Het Universitair Ziekenhuis Gent gaat in beroep tegen een vonnis waarbij twaalf statutaire personeelsleden onlangs gelijk kregen van de rechtbank in een discussie rond achterstallige lonen. Over de motivatie van de beslissing kan het UZ Gent echter geen commentaar kwijt, zo meldt het ziekenhuis.

Volgens de vakbond oordeelde de rechtbank dat het UZ de regels van zijn eigen geldelijk statuut niet correct toepaste voor een groep van het personeel, waaronder de twaalf statutaire medewerkers. "Dat statuut bepaalt dat de personeelsleden te allen tijde het salaris moeten ontvangen dat overeenstemt het hun geldelijke anciënniteit", zei Serge Meeuws (VSOA) vorige week vrijdag.

"Binnen het UZ Gent bestaat echter al jaren een praktijk waarbij die anciënniteit met een of meerdere stappen gereduceerd wordt bij de overgang naar een hogere salarisschaal. Het resultaat van die reductie (of terugval in geldelijke anciënniteit) is dat het salaris van de personeelsleden minder stijgt dan voorgeschreven door het personeelsstatuut. Ontegensprekelijk heeft dat ook gevolgen voor hun pensioen."

VSOA merkte toen op dat het UZ de terugval niet consequent voor alle personeelscategorieën toepaste, en net die ongelijke behandeling betekende een schending van het gelijkheidsbeginsel, zo is te horen.

Hoeveel personeelsleden er nog benadeeld kunnen zijn, is nog niet duidelijk. Voor sommige personeelsleden lopen de achterstallige lonen op tot meer dan 25.000 euro.

 

> Lees ook: UZ Gent veroordeeld in loondiscussie