You are here

Voorstel re-integratie langdurig zieke werknemer gaat goede richting uit (VBO)

Vrijdag 17 februari 2017

Werkgeversorganisatie VBO reageert tevreden dat het nieuwe voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block rond de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer een beter evenwicht heeft.

De Block wil enerzijds bedrijven beboeten die te weinig inspanningen leveren om zieke werknemers opnieuw aan het werk te helpen. Anderzijds riskeren ook werknemers sancties indien ze onvoldoende meewerken. Het voorstel komt vrijdag op het kernkabinet.

Het VBO is net als Unizo tevreden dat de minister afstapt van een eerder voorstel met een "zware penalisering" van de werkgever. Een bedrijf dat zich aan de regels houdt en inspanningen doet, mag niet worden gesanctioneerd, klinkt het.

Maar het VBO kijkt voor de re-integratie van langdurige arbeidsongeschikten ook naar de arbeidsgeneesheren. Het is "essentieel dat de drie betrokken actoren op evenwichtige wijze worden aangespoord".

Het VBO wil tot slot meer mensen aan het werk krijgen, ook na langdurige ziekte. "Het is wel cruciaal dat de maatregel werkbaar blijft en werkgevers voldoende voorbereid en begeleid worden in deze hervorming, en dit om sancties te vermijden", aldus directeur-generaal Bart Buysse.