You are here

7th World Glaucoma Congress, Helsinki, 28/06-01/07/2017

28 juni 2017 tot 01 juli 2017
Helsinki Finland

[Glaucoom, een te discrete ziekte, nu in de schijnwerpers]

De laatste jaren is het aantal internationale congressen over allerhande aandoeningen van het netvlies enorm toegenomen, maar congressen gewijd aan glaucoom hinken wat achterop. Vandaar dat oogartsen van overal ter wereld met veel belangstelling naar Helsinki zijn afgezakt om er de recentste fundamentele, diagnostische en therapeutische aanwinsten te ontdekken over glaucoom, een van de belangrijkste oorzaken van blindheid, die helaas nog altijd onvoldoende wordt gediagnosticeerd. 

Trio of duo bij de medische behandeling van glaucoom?

Congres

Een combinatie van drie werkt beter dan een combinatie van twee, dat spreekt voor zich. Maar is dat ook zo bij de behandeling van glaucoom? Het antwoord vindt u in een analyse van de samengevoegde gegevens van meerdere studies.

Belgische studie in Helsinki

Congres

Een groep oogartsen van het UZ Antwerpen heeft in Helsinki een interessante studie gepresenteerd die de waarde van een lasertrabeculoplastiek ter vervanging van topische middelen heeft onderzocht bij patiënten bij wie de oogdruk goed onder controle was met de medische behandeling. 

Impact van de invoering van generische topische middelen op de behandeling van glaucoom

Congres

Een longitudinale analyse van gegevens van Amerikaanse studies leert dat generische producten belangrijk zijn bij de behandeling van glaucoom. De analyse toont inderdaad aan dat invoering van een generiek van latanoprost de impact van de kosten van de behandeling als oorzaak van slechte therapietrouw significant heeft verminderd.

Problematiek van slechte therapietrouw onder de loep

Congres

Er bestaan tal van topische middelen die de oogdruk in 3 maanden verlagen met 20 tot 35%. Er is echter een enorm probleem, dat een domper zet op die doeltreffendheid: de slechte therapietrouw van de (vaak) oudere patiënten, vooral op lange termijn. In de VS is een studie uitgevoerd om de oorzaken van een slechte therapietrouw te analyseren.

Oogdruppels met of zonder bewaarmiddelen?

Congres

Twee grote redenen om van behandeling te veranderen bij een patiënt met glaucoom: onvoldoende werkzaamheid, uiteraard, maar misschien nog vaker tekenen van irritatie van het oog. Daarom zijn er nieuwe oogdruppels zonder bewaarmiddel ontwikkeld. De FREE-studie heeft de veranderingen met die nieuwe generatie van patiëntvriendelijke oogdruppels onderzocht. 

Opletten met druppels! Implantaten met verlengde afgifte komen eraan

Congres

Als er één chronische ziekte is waarbij een slechte therapietrouw een ernstige negatieve invloed heeft op de werkzaamheid van de voorgeschreven geneesmiddelen, is dat wel glaucoom. Het farmacologisch onderzoek heeft nieuwe, innovatieve geneesmiddelen met andere werkingsmechanismes ontwikkeld om de oogdruk nog beter te verlagen en het gezichtsvermogen te beschermen, maar er wordt ook gezocht, misschien nog meer zelfs, naar een andere toedieningswijze om de therapietrouw ten aanzien van de behandeling te verbeteren en zodoende de werkzaamheid van de geneesmiddelen te vrijwaren. Als voorbeeld een studie met een bimatoprostimplantaat.

Baerveldt of Ahmed, that’s the question

Congres

Ondanks de onmiskenbare doorbraak van mini-invasieve chirurgie bij de behandeling van therapieresistent glaucoom blijven zwaargewichten zoals de drainage-implantaten van Ahmed (met klep) en van Baerveldt (zonder klep) meer dan ooit actueel en is er nog altijd discussie tussen de voorstanders van Ahmed en die van Baerveldt. En het is nog niet gezegd dat de presentatie van een analyse van de samengevoegde gegevens na 5 jaar van de studies ABC (Ahmed versus Baerveldt Comparison) en AVB (Ahmed Versus Baerveldt) daar snel een eind aan zal maken.

Nieuwe gegevens over mini-invasieve chirurgie bij glaucoom

Congres

Zoals bij veel andere aandoeningen evolueert de chirurgie meer en meer naar mini-invasieve ingrepen. En waarom zou dat ook niet zo zijn bij oogchirurgie en met name chirurgie voor glaucoom? Op het congres van Helsinki waren er meerdere presentaties over mini-invasieve procedures. Bijvoorbeeld een studie met een follow-up van 18 maanden bij patiënten met een glaucoom dat niet had gereageerd op de topische behandeling, bij wie een concomitante insertie van 2 microstents voor trabeculaire drainage werd uitgevoerd met behoud van slechts één topisch drukverlagend middel.

Trabeculectomie vs. implantaat van Baerveldt: Resultaten na 1 jaar bij patiënten die nog geen oogoperatie hadden ondergaan

Congres

Bij patiënten met een glaucoom dat niet reageert op de medicamenteuze behandeling, die nog geen oogoperatie hebben ondergaan, is een trabeculectomie een betere chirurgische optie dan het drainage-implantaat van Baerveldt, volgens de gegevens van de PTVT-studie na 1 jaar, die in Helsinki zijn gepresenteerd in het kader van de rubriek Rapid Fire.

PTVT-studie: vaak complicaties, maar ze genezen spontaan

Congres

Geen chirurgische ingreep zonder complicaties, hoe gering ze ook mogen zijn. Dat geldt ook voor de twee ingrepen die in de PTVT-studie zijn vergeleken. Maar een analyse van de resultaten is toch geruststellend.

Pages