You are here

Verkiezingen Orde 2016

Ordeverkiezingen: de stemkampioenen

P.S; - Donderdag 1 december 2016

De Specialist vernam in primeur hoeveel stemmen de gewone leden en de plaatsvervangers achter hun naam kregen. Hoe scoorden de kandidaten in uw district en uw provincie?

"Waarom ik als vrouw voor de Orde kandideerde"

P.S. - Woensdag 30 november 2016

Radiotherapeut Christel De Pooter haalde in het Antwerpse kiesdistrict een fraaie score van 1.424 stemmen. Het Antwerpse district kleurt alvast heel vrouwelijk met drie gewone leden van vrouwelijke kunne die een flink stemmenaantal binnenhaalden. Wat was haar motivatie om te kandideren voor de verkiezingen?

Resultaten Ordeverkiezingen met eerste analyse

PS - Donderdag 3 november 2016

De resultaten van de Ordeverkiezingen zijn bekend. Ruim 51% van het artsenkorps bracht zijn stem uit.

  • 1

Ordeverkiezingen: de kandidaten!

P.S. - Dinsdag 25 oktober 2016

De verkiezingen voor de provinciale raden van de Orde van artsen lopen van 26 september tot 2 november, voor de eerste keer langs elektronische weg. De Specialist stelt tijdens september en oktober de kandidaten – plaatsvervangend of effectief - voor in zijn papieren edities. In dit dossier ‘ordeverkiezingen 2016’ groeperen we de kandidaten voor alle Nederlandstalige provinciale raden. De voorzitters van de provinciale raden geven telkens een woordje uitleg over de plaats en het belang van deze verkiezingen. 

 

Ordeverkiezingen: elektronisch stemmen niet van een leien dakje?

J.M./PS - Donderdag 13 oktober 2016

Voor de eerste keer verlopen de verkiezingen bij de Orde elektronisch. De redactie kwam ter ore dat enkele stemmers daarbij moeilijkheden ondervonden. Gaat het om geïsoleerde gevallen of stelt het systeem het geduld van de artsen te zeer op de proef? 

  • 7