Dankzij Trinity

Marc Vanhellemont - Donderdag 21 juni 2012

Van de ring naar de cinema en vervolgens wijnbouw…

Screening, opvolging en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij behandeling met antipsychotische medicatie (1)

Marc De Hert en Davy Vancampfort (UPC KU Leuven, campus Kortenberg) - Vrijdag 15 juni 2012

Mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, depressie of bipolaire stoornis, hebben een slechtere algemene gezondheid en een verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene bevolking. Deze verhoogde cardiovasculaire sterfte is gedeeltelijk toe te schrijven aan een hoger risico op beïnvloedbare risicofactoren zoals overgewicht of obesitas, roken, hyperglycemie, hypertensie en dyslipidemie. Ook antipsychotica kunnen gewichtstoename induceren en cardiovasculaire risicofactoren negatief beïnvloeden. Ondanks dit verhoogde risicoprofiel hebben patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen nog steeds een beperkte toegang tot somatische zorg, met een minder adequate screening, opvolging en behandeling van het cardiovasculaire risico in vergelijking met de algemene bevolking. Een vroege herkenning en opvolging, preventieve maatregelen en een vroegtijdige multidisciplinaire aanpak van metabole en cardiovasculaire risicofactoren, kunnen nochtans een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidstoestand, het psychosociale functioneren en de beleefde kwaliteit van leven. In de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen dient dan ook meer nadruk gelegd te worden op een intensievere samenwerking tussen verschillende gezondheidswerkers. Een adequate somatische zorg is een belangrijke aanbeveling binnen de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

BVAS: "Overheid pleegt aanslag op erelonen"

Vrijdag 15 juni 2012

Minister Onkelinx dient vandaag een wetswijziging in bij de ministerraad met de bedoeling ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers te verbieden voor alle artsen, ook voor artsen die niet tot het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn toegetreden. Volgens BVAS is dit een ware aanslag op het systeem van akkoorden.

AZ Sint-Elisabeth Herentals rondt tweede fase renovatie af

Filip Ceulemans - Donderdag 14 juni 2012

Met de opening van de vernieuwde diensten spoedgevallen, intensieve zorg, inwendige ziekten, heelkunde, centrale sterilisatie, kortverblijf en telemetrie rondt het AZ Sint-Elisabeth in Herentals de tweede fase af van de grootscheepse vernieuwing van de infrastructuur. Eind 2015 moet ook fase drie rond zijn.

Vergelijk uw inkomen

Vincent Claes - Woensdag 13 juni 2012

Een recente studie (N°178 b) van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg maakt, op basis van een vergelijking van de gegevens van 11 ziekenhuizen, de bruto-inkomsten van ziekenhuisspecialisten bekend...

Strengere regels voor ereloonsupplementen

Vincent Claes - Woensdag 13 juni 2012

Zoals beloofd in het regeringsakkoord zouden tegen eind 2012 de ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers afgeschaft worden. Laurette Onkelinx zal hierover vrijdag een wetsvoorstel indienen...

Patiënt weigert medische behandeling: wat zegt de wet?

Solange Tastenoye, Jurist - Woensdag 13 juni 2012

Het is u wellicht al overkomen: een patiënt weigert zijn toestemming te geven voor een bepaalde behandeling. Heeft de patiënt het recht dit te doen? Wat zegt de wet hierover?

Een appellatie uit de zuidelijke Loire

Marc Vanhellemont - Woensdag 13 juni 2012

Helemaal op het einde van de Loire, kan de AOC Fiefs Vendéens bijna pootje baden in de oceaan. De appellatie ligt ten zuidwesten van Nantes en strekt zich uit over Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Verstandig advies

Maandag 11 juni 2012

Om inspuitingen minder onaangenaam te maken, raden tal van zorgverstrekkers hun patiënten aan om niet te kijken wanneer de naald in de huid wordt geprikt. Verstandig advies, zo blijkt uit de resultaten die onlangs gepubliceerd werden in het blad Pain door een team van Duitse neurofysiologen.

UZA opent verpleegafdeling kinderoncologie

Filip Ceulemans - Maandag 11 juni 2012

Op woensdag 23 mei opende de nieuwe verpleegafdeling kinderoncologie van het UZA officieel de deuren. Een primeur voor de provincie Antwerpen die nog geen verpleegafdeling kinderoncologie had. Ouders met kinderen die kanker hebben, moesten vroeger uitwijken naar Leuven of Gent. Daar komt nu verandering in.

Zorgtrajecten: wachtend op ACHIL

Vrijdag 8 juni 2012

Momenteel wordt er een evaluatie van het systeem van zorgtrajecten uitgevoerd via het project ACHIL. De doorsturing van gegevens via een webapplicatie ging begin mei van start. De resultaten worden verwacht tegen mei 2013.

Zorgtrajecten: versoepeling van de voorwaarden

Vincent Claes - Donderdag 7 juni 2012

Een aantal dossiers van patiënten die in een zorgtraject waren ingeschreven, werd geblokkeerd omdat ze niet voldeden aan het aantal vastgelegde raadplegingen per zorgtrajectcontract. De ministerraad van 11 mei ging akkoord met een versoepeling van de voorwaarden waaraan een patiënt moet voldoen om van een zorgtraject te kunnen genieten.

Zorgtrajecten: “De tijd is aangebroken om de toelatingscriteria te herzien”

Vincent Claes - Donderdag 7 juni 2012

Naar aanleiding van de derde verjaardag van de in juni 2009 gelanceerde zorgtrajecten chronische nierinsufficiëntie, vroeg de Specialistenkrant aan prof. Michel Jadoul (diensthoofd van de dienst nefrologie van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc) om een balans op te maken van het systeem. Samen met de dokters G. Van Pottelbergh, N. Demoulin, K. Claes en J. Degryse pleit hij voor een herziening van de toelatingscriteria.

Een niet te verwaarlozen bijdrage aan de strijd tegen de ziekte van Parkinson

Donderdag 7 juni 2012

Sergey Brin, samen met Larry Page de medeoprichter van het wereldbedrijf Google Inc., verhoogt zijn steun aan de strijd tegen parkinson.

Niet-overdraagbare ziekten verantwoordelijk voor bijna twee derde van de mortaliteit in de wereld

Dinsdag 5 juni 2012

Volgens de Wereldgezondheidsstatistieken 2012 die onlangs werden gepubliceerd door de WGO kennen hypertensie en diabetes een sterke opmars in de wereld. In tal van Afrikaanse landen zou meer dan 40% van de volwassenen aan hypertensie lijden en bij de meesten wordt dit niet gediagnosticeerd.

Schenken volgens onze wetsregels: wat zijn de mogelijkheden? (deel 2)

Solange Tastenoye - Dinsdag 5 juni 2012

Naast de schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik, is het ook mogelijk om een “schenking onder last” in het leven te roepen. In dit geval kan de schenker een bepaalde voorwaarde of last opleggen aan de begiftigde (bv. het dragen van bepaalde kosten)...

Knapperig zoals de lente

Marc Vanhellemont - Dinsdag 5 juni 2012

Verfijnd, zacht, lekker, fris, geurig, knapperig… kortom een vin de soif zoals je er wel vaker zou willen drinken!

“Overhaaste maatregelen”

Vincent Claes - Vrijdag 1 juni 2012

BVAS, APB en pharma.be niet te spreken over de ‘verplichte substitutie’.

Acute aanpak en preventie van enkeltraumata in de sport

Dr. R. Leemans - Vrijdag 1 juni 2012

Het jongste congres van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen stond in het teken van de acute aanpak en locomotorische urgenties in de sport. Prof. Phillip Roosen (Revaki – Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Universiteit Gent) becommentarieerde tijdens zijn voordracht alle aspecten van sportgerelateerde enkeltraumata: richtlijnen, diagnose, behandelingsmodaliteiten, oefentherapie en evaluatie, gevolgen, preventie, recidive en risicofactoren.

Roken en tabaksverkoop: nieuwe EU-richtlijnen?

Een gesprek met prof. Marc Decramer - Vrijdag 1 juni 2012

De EU-richtlijnen betreffende de verkoop van tabaksproducten verstrijken aan het einde van dit jaar. Een unieke gelegenheid volgens prof. Marc Decramer (Afdeling Pneumologie, KU Leuven) om een bilan op te maken en te ijveren voor een strengere Europese wetgeving terzake.

Pages