Geslaagde carrièrewending

Interview Thierry Boutsen door Alain De Jong - Vrijdag 29 juni 2012

Na zijn actieve carrière als Formule 1-coureur stortte onze landgenoot Thierry Boutsen zich met brio op de businesswereld. In zijn nieuwe leven richtte hij Boutsen Aviation op, een onderneming die in de loop der jaren een stevige internationale reputatie wist op te bouwen op de markt van de business jets.

Screening, opvolging en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij behandeling met antipsychotische medicatie (3)

Marc De Hert en Davy Vancampfort (UPC KU Leuven, campus Kortenberg) - Donderdag 28 juni 2012

In de algemene bevolking wordt de evaluatie van het cardiovasculaire risicoprofiel uitgevoerd in de eerstelijnsgezondheidszorg. Mensen met ernstige psychiatrische stoornissen hebben echter vaak moeilijkheden met de toegang tot de algemene gezondheidszorg...

Screening, opvolging en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij behandeling met antipsychotische medicatie (2)

Marc De Hert en Davy Vancampfort (UPC KU Leuven, campus Kortenberg) - Donderdag 28 juni 2012

Ondanks de hoge prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren is er duidelijke evidentie voor onderdetectie en onderbehandeling...

"Ik ben arts en daar ben ik niet beschaamd om"

Dr. Philippe DEVOS, Anesthesist en reanimatiearts, Dienst Intensive zorg – CHC St Joseph in Luik, België - Donderdag 28 juni 2012

Dr. Philippe Devos, anesthesist en reanimatiearts in het CHC en bestuurslid van de Syndicale Artsenkamer van Luik en Luxemburg, becommentarieert in een vrije tribune op Facebook vanuit pedagogische doeleinden de beslissing van minister Onkelinx om de ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers af te schaffen. We publiceren integraal zijn pertinente analyse.

Een tablet kiezen? Een kwestie van prioriteiten

Jean-Claude Verset - Woensdag 27 juni 2012

Over minder dan 4 jaar zal 1 computer op 3 een tablet zijn. Bent u van plan om te bezwijken? Dan volgt hierna een aankoopgids die zou moeten helpen om de juiste keuze te maken – zowel voor beroeps- als voor privédoeleinden.

“In crisisperiode moeten we stoppen met verspillen”

Interview door Vincent Claes - Woensdag 27 juni 2012

Tussen 2001 en 2009 steeg de bestralingsdosis veroorzaakt door diagnostische onderzoeken met 17%. Bij bijna één Belg op twee telt men meer dan tien gefactureerde onderzoeken met medische beeldvorming per jaar (volgens een studie van het IMA over medische beeldvorming, uitgevoerd tussen 2002 en 2008). Een situatie die de overheid en het Consilium radiologicum zorgen baart. De FOD Volksgezondheid lanceerde daarom op 14 juni een grootschalige sensibiliseringscampagne gericht op artsen die medische beeldvorming voorschrijven, op de specialisten in de radiologie en op de patiënten. Interview met prof. Christian Delcour, voorzitter van het Consilium Radiologicum en diensthoofd radiologie van het CHU Charleroi.

Hervorming van de zorgprogramma’s cardiale pathologie: het einde van een echte saga

Vincent Claes - Woensdag 27 juni 2012

Het Belgisch Staatsblad van 15 juni publiceerde vier Koninklijke Besluiten in verband met de zorgprogramma’s cardiale pathologie. Deze besluiten traden in voege op 25 juni. Ter herinnering: het Koninklijk Besluit van 15 juli 2004 dat de normen vastlegt voor het zorgprogramma ‘cardiale pathologie’ werd al driemaal gewijzigd in 2006 en 2007. Deze “amendementen” werden telkens aangevochten bij de Raad van State, onder meer door het Centre hospitalier chrétien in Luik en door twee ziekenhuiskoepels, Santhea en Afis. De besluiten werden opgeschort of geheel of gedeeltelijk geannuleerd. Ditmaal lijkt de hervorming, een werkstuk van het kabinet Onkelinx, beter stand te houden.

Volledige indexering van de erelonen van specialisten op 1 augustus

Dinsdag 26 juni 2012

Gisterenavond kwam de medicomut samen om te bekijken hoe er 65 miljoen euro bespaard kan worden in 2012. Op die manier zou er een volledige indexering komen van de erelonen van de artsen...

Ondanks de crisis houdt Amonis stand

Vincent Claes - Maandag 25 juni 2012

Ondanks de crisis die de Eurozone op haar grondvesten doet daveren, vertoonde het pensioenfonds Amonis in 2011 een rendement van 3%. De vroegere Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers (VKG) is erin geslaagd zich te ontdoen van de Griekse en Portugese obligaties in haar portefeuille zonder daarvoor noemenswaardige verliezen te incasseren.

Lopen om langer (en beter) te leven!

Maandag 25 juni 2012

Jogging bevordert de levensverwachting! Volgens een studie die werd voorgesteld op het EuroPRevent congres, verhoogt regelmatig lopen de levensverwachting met 6,2 jaar bij mannen en met 5,6 jaar bij vrouwen.

Dankzij Trinity

Marc Vanhellemont - Donderdag 21 juni 2012

Van de ring naar de cinema en vervolgens wijnbouw…

Screening, opvolging en behandeling van cardiovasculaire risicofactoren bij behandeling met antipsychotische medicatie (1)

Marc De Hert en Davy Vancampfort (UPC KU Leuven, campus Kortenberg) - Vrijdag 15 juni 2012

Mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, depressie of bipolaire stoornis, hebben een slechtere algemene gezondheid en een verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene bevolking. Deze verhoogde cardiovasculaire sterfte is gedeeltelijk toe te schrijven aan een hoger risico op beïnvloedbare risicofactoren zoals overgewicht of obesitas, roken, hyperglycemie, hypertensie en dyslipidemie. Ook antipsychotica kunnen gewichtstoename induceren en cardiovasculaire risicofactoren negatief beïnvloeden. Ondanks dit verhoogde risicoprofiel hebben patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen nog steeds een beperkte toegang tot somatische zorg, met een minder adequate screening, opvolging en behandeling van het cardiovasculaire risico in vergelijking met de algemene bevolking. Een vroege herkenning en opvolging, preventieve maatregelen en een vroegtijdige multidisciplinaire aanpak van metabole en cardiovasculaire risicofactoren, kunnen nochtans een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidstoestand, het psychosociale functioneren en de beleefde kwaliteit van leven. In de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen dient dan ook meer nadruk gelegd te worden op een intensievere samenwerking tussen verschillende gezondheidswerkers. Een adequate somatische zorg is een belangrijke aanbeveling binnen de behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

BVAS: "Overheid pleegt aanslag op erelonen"

Vrijdag 15 juni 2012

Minister Onkelinx dient vandaag een wetswijziging in bij de ministerraad met de bedoeling ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers te verbieden voor alle artsen, ook voor artsen die niet tot het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn toegetreden. Volgens BVAS is dit een ware aanslag op het systeem van akkoorden.

AZ Sint-Elisabeth Herentals rondt tweede fase renovatie af

Filip Ceulemans - Donderdag 14 juni 2012

Met de opening van de vernieuwde diensten spoedgevallen, intensieve zorg, inwendige ziekten, heelkunde, centrale sterilisatie, kortverblijf en telemetrie rondt het AZ Sint-Elisabeth in Herentals de tweede fase af van de grootscheepse vernieuwing van de infrastructuur. Eind 2015 moet ook fase drie rond zijn.

Vergelijk uw inkomen

Vincent Claes - Woensdag 13 juni 2012

Een recente studie (N°178 b) van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg maakt, op basis van een vergelijking van de gegevens van 11 ziekenhuizen, de bruto-inkomsten van ziekenhuisspecialisten bekend...

Strengere regels voor ereloonsupplementen

Vincent Claes - Woensdag 13 juni 2012

Zoals beloofd in het regeringsakkoord zouden tegen eind 2012 de ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers afgeschaft worden. Laurette Onkelinx zal hierover vrijdag een wetsvoorstel indienen...

Patiënt weigert medische behandeling: wat zegt de wet?

Solange Tastenoye, Jurist - Woensdag 13 juni 2012

Het is u wellicht al overkomen: een patiënt weigert zijn toestemming te geven voor een bepaalde behandeling. Heeft de patiënt het recht dit te doen? Wat zegt de wet hierover?

Een appellatie uit de zuidelijke Loire

Marc Vanhellemont - Woensdag 13 juni 2012

Helemaal op het einde van de Loire, kan de AOC Fiefs Vendéens bijna pootje baden in de oceaan. De appellatie ligt ten zuidwesten van Nantes en strekt zich uit over Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Verstandig advies

Maandag 11 juni 2012

Om inspuitingen minder onaangenaam te maken, raden tal van zorgverstrekkers hun patiënten aan om niet te kijken wanneer de naald in de huid wordt geprikt. Verstandig advies, zo blijkt uit de resultaten die onlangs gepubliceerd werden in het blad Pain door een team van Duitse neurofysiologen.

UZA opent verpleegafdeling kinderoncologie

Filip Ceulemans - Maandag 11 juni 2012

Op woensdag 23 mei opende de nieuwe verpleegafdeling kinderoncologie van het UZA officieel de deuren. Een primeur voor de provincie Antwerpen die nog geen verpleegafdeling kinderoncologie had. Ouders met kinderen die kanker hebben, moesten vroeger uitwijken naar Leuven of Gent. Daar komt nu verandering in.

Pages