Middelheimziekenhuis getroffen door stroompanne (update)

Woensdag 8 februari 2017

Het ziekenhuis ZNA Middelheim in de Antwerpse zuidrand had woensdagmiddag te kampen met ernstige stroomproblemen, maar die zijn inmiddels opgelost.

Vaccinatiegraad Vlaanderen blijft hoog, maar sociaal zwakkeren achterop

Woensdag 8 februari 2017

Het aantal Vlaamse baby's en adolescenten dat volledig in orde is met alle vaccinaties, blijft erg hoog. 

Griep zet opmars voort

Woensdag 8 februari 2017

De griepepidemie is nog niet aan het milderen. Integendeel. Tussen 30 januari en 5 februari hebben 889 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor een griepaal syndroom, meldt het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) woensdag. De week voordien waren dat 648 personen per 100.000 inwoners. De griep die nog steeds in opmars is, treft alle leeftijdsgroepen.

"Iraanse spoedarts nog ver van veroordeeld"

P.S. - Woensdag 8 februari 2017

De Iraanse spoedarts die al sinds april vorig jaar in de cel zit en de doodstraf zou riskeren, is nog lang niet veroordeeld. Hij krijgt een eerlijk proces, verzekerde de Iraanse ambassadeur aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Een massaal ondertekende petitie steunt de arts.

Uw bedrijfswagen werd alweer wat duurder sinds 1 januari

Albin Wantier - Woensdag 8 februari 2017

Het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen werd op 1 januari opwaarts herzien. De fiscaliteit van bedrijfswagens houdt onder meer rekening met de CO2-uitstoot. Om gebruikers aan te moedigen om te kiezen voor minder vervuilende wagens, wordt de referentiewaarde jaarlijks neerwaarts herzien, waardoor het voordeel van alle aard (VAA) aanzwelt. 

Erfopvolging: schenkingen worden voortaan gewaardeerd op de schenkingsdatum en dat kan een wereld van verschil zijn!

Albin Wantier - Woensdag 8 februari 2017

De federale regering wijzigde de erfwet. Die bepaalt voortaan dat schenkingen die in aanmerking komen voor de berekening van de erfmassa gewaardeerd worden op de schenkingsdatum. Dit lijkt op het eerste gezicht onbelangrijk, maar deze aanpassing kan erfgenamen nare verrassingen besparen bij het overlijden van de schenker.  

Gescheiden koppels: fiscaal co-ouderschap verruimd naar meerderjarige kinderen

Albin Wantier - Woensdag 8 februari 2017

Fiscaal co-ouderschap biedt gescheiden koppels de mogelijkheid om de fiscale last van hun kinderen billijk te verdelen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het systeem was vroeger beperkt tot minderjarige kinderen, maar is sinds 1 januari 2017 uitgebreid naar meerderjarige kinderen. 

Bescherm uw kinderen en kleinkinderen door uw erfopvolging over meerdere generaties te organiseren

Albin Wantier - Woensdag 8 februari 2017

Een “fideï-commis” biedt u de mogelijkheid om de overdracht van uw vermogen over meerdere generaties te spreiden. Dankzij deze beschikking bepaalt u bij leven reeds wie het overgedragen vermogen zal ontvangen bij overlijden van de begiftigde. Dit beding is nuttig om er zeker van te zijn dat een deel van de overgedragen eigendommen binnen de familiekring blijft voorbij de eerste generatie erfgenamen. Het is ook courant in het geval van een erflating waarbij een van de erfgenamen gehandicapt is. 

Vastgoed: nakend einde van de goedkope leningen?

Albin Wantier - Woensdag 8 februari 2017

Sinds eind 2016 zien we bij een aantal banken een lichte stijging van de hypotheekrente. Betekent dit het einde van de goedkope leningen? Wij vroegen het aan John Romain, directeur van Immotheker Finotheker, het onafhankelijk adviesbureau voor hypothecaire kredieten en financiële planning. 

Belgisch biotechbedrijf levert prostaatkankertests voor Amerikaanse veteranen

Woensdag 8 februari 2017

Het Belgische biotechbedrijf MDxHealth, gespecialiseerd in het opsporen van prostaatkanker, heeft een contract binnengehaald met de Amerikaanse overheid. Het bedrijf mag prostaatkankertests voor veteranen leveren.

Kamercommissie keurt hervorming financiering sociale zekerheid goed

Woensdag 8 februari 2017

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft dinsdag de nieuwe financieringsmethode van de sociale zekerheid in tweede lezing goedgekeurd.

Riziv-nummers - "Wat als proef na eerste jaar niet plaatsvindt?", vraagt Marcourt aan De Block

Dinsdag 7 februari 2017

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) laakt de juridische onzekerheid in het dossier van de Riziv-nummers omwille van tekortkomingen op federaal niveau. Hij denkt er over na geen proef te organiseren op het einde van het eerste bachelorjaar van de studies geneeskunde en tandheelkunde.

Overheid verkoopt laptops met medische informatie !

Dinsdag 7 februari 2017

Via de winkel van de overheid, de Fin Shop, zijn laptops verkocht waar nog vertrouwelijke gegevens op stonden. Dat zegt computerspecialist Nico Cool aan VTM NIEUWS.

Galapagos verdubbelt in omvang

Dinsdag 7 februari 2017

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos heeft grote uitbreidingsplannen. Momenteel werken er 180 mensen voor het bedrijf in Mechelen, maar binnen enkele jaren zal dat aantal verdubbeld zijn. Dat zegt CEO Onno van de Stolpe dinsdag in een interview met De Tijd.

Samenaankoop Oost-Vlaamse Ziekenhuizen breidt uit

RDG - Dinsdag 7 februari 2017

De 14 algemene ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen kopen sinds 2014 samen meubilair, geneesmiddelen of medische toestellen aan. Dat leidt tot een forse kostenbesparing van soms 100.000 euro per jaar per ziekenhuis en een hogere kwaliteit. 

"Sterke toename van antibioticaresistente bacteriën in ziekenhuizen"

Dinsdag 7 februari 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt dat er in ziekenhuizen in ons land een zeer sterke toename is van bacteriën die resistent geworden zijn voor antibiotica. 

Horizonprijs voor beter antibioticagebruik naar vingerpriktest Minicare HNL

Dinsdag 7 februari 2017

De EU-Commissarissen Carlos Moedas en Vytenis Andriukaitis hebben maandag in de Faculty Club in Leuven de "Horizonprijs voor een beter gebruik van antibiotica" ter waarde van 1 miljoen euro overhandigd aan Minicare HNL. Het bedrijf krijgt de prijs voor een vingerpriktest waarmee een bacteriële infectie in minder dan 10 minuten kan worden opgespoord. De EU Health Award (20.000 euro) voor ngo's die zich rond dit thema inzetten, ging naar de Europese consumentenorganisatie BEUC.

Specialisten maken zich zorgen over eHealth (video)

Dinsdag 7 februari 2017

Is eHealth een zegen of een vloek voor de specialisten? Dat was de hamvraag op het VBS-congres van afgelopen weekend. Het leverde enkele boeiende en soms onverwachte antwoorden op.

Artsen eisen medezeggenschap bij netwerkvorming (video)

Dinsdag 7 februari 2017

VBS-congres

We vroegen dokter Marc Moens in zijn hoedanigheid van Bvas-voorzitter naar de stand van zaken in het medicomut-overleg dat een nooit eerder geziene crisis meemaakt. Welke strategie volgt het grootste artsensyndicaat, wat bij een ultieme mislukking?

"Er moet een Recip-e light komen voor wie zelden voorschrijft" (video)

Dinsdag 7 februari 2017

VBS-congres

Op het VBS-congres stelt Marc Moens, secretaris-generaal VBS, traditioneel zijn jaaroverzicht voor, doorspekt met interessante weetjes en cijfers. Dit jaar liep disruptie als een rode draad doorheen zijn verslag.

Pages