"MS-patiënten willen leven meer in eigen handen nemen" (MS-Liga)

Dinsdag 30 mei 2017

Patiënten die aan multiple sclerose (MS) lijden, willen zoveel mogelijk zelfstandig leven. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Belgische Multiple Sclerose Liga en de gemeenschapsliga's. Deze patiënten verwachten ook inspraak en actieve betrokkenheid bij de behandeling van hun aandoening. Naast transparante informatie over hun ziekte, willen ze dat er ook meer gedaan wordt aan hun mobiliteitsmogelijkheden, zoals een toegankelijker openbaar vervoer.

Kliniek Sint-Jan ruilt medische diensten in voor zorgpaden

P.S. - Dinsdag 30 mei 2017

Aan de vooravond van een van de grondigste hervormingen van de zorgsector ooit gaat de Kliniek Sint-Jan over tot een diepgaande reorganisatie van haar ziekenhuisactiviteiten door zich te baseren op een patiëntenrekrutering via zorgpaden. Te beginnen met hartinfarct en plaatsing heupprothese op één dag.

De Maeseneer: “Stop met die vertekende berichtgeving”

M.L. - Maandag 29 mei 2017

In onze vorige nieuwsbrief stond een bericht over de sterk stijgende uitgaven in medische huizen. Prof. Jan De Maeseneer betwist de manier waarop de feiten zijn weergegeven.

App stuurt bloedglucosewaarden automatisch naar medisch dossier

G.G. - Maandag 29 mei 2017

Dit project voor pediatrische type 1-diabetespatiënten ging op 1 april 2017 van start in het UZ Brussel. Via een app worden de bloedglucosewaarden van patiënten automatisch doorgestuurd naar het elektronisch medisch dossier van de patiënt in het ziekenhuis voor continue opvolging.

Alcoholmisbruik en cardiovasculaire risicofactoren

Maandag 29 mei 2017

De inspanning om het alcoholverbruik te verminderen verlaagt het risico op hart- en vaataandoeningen nog meer bij patiënten die geen andere risicofactoren vertonen.

Zoetstoffen, slechter dan suiker

Maandag 29 mei 2017

Zouden zoetstoffen slechter zijn dan suiker zowel wat obesitas als wat diabetes en het metaboolsyndroom betreft?

Squalamine, een haaieneiwit tegen de ziekte van Parkinson

Maandag 29 mei 2017

Squalamine zou ons op weg kunnen zetten naar een geneesmiddel of een voedingssupplement dat de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson zou kunnen voorkomen, vertragen of keren.

Beschermen paddenstoelen tegen neurodegeneratieve aandoeningen?

Maandag 29 mei 2017

Vikineswary Sabaratnam van de Malaya-universiteit in Kuala Lumpur (Maleisië) heeft in The Journal of Medicinal Food een studie gepubliceerd die aantoont dat het eten van bepaalde paddenstoelen de productie van NGF (nerve growth factor) verhoogt. Regelmatig paddenstoelen eten kan het optreden van leeftijdsgebonden neurodegeneratieve afwijkingen, zoals de ziekte van Alzheimer, tegengaan of afremmen.

Vitamine D-tekort en chronische hoofdpijn

Maandag 29 mei 2017

Vitamine D-tekort heeft veel negatieve gevolgen. En daar komt er nu misschien nog eentje bij: chronische hoofdpijn.

Downtest vanaf juli (bijna) gratis voor iedereen

Maandag 29 mei 2017

Vanaf 1 juli zal de NIPT-test in België volledig worden terug­betaald voor zwangere vrouwen met een voorkeursregeling. Vrouwen zonder voorkeursregeling zullen nog maximaal 8,68 euro betalen. Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt.

Achtste editie 1.000 km voor Kom op tegen Kanker zamelt meer dan 4 miljoen euro in

Maandag 29 mei 2017

In totaal hebben er 817 teams deelgenomen aan de achtste editie van het fietsevenement 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Ze zamelden 4,1 miljoen euro in voor wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. Opnieuw een recordeditie dus, zei de organisatie tijdens het slotevenement in Mechelen.

Vlaamse regering maakt meer middelen vrij voor gezinszorg

Zaterdag 27 mei 2017

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg worden ondergebracht onder één noemer: Gezinszorg. En die gezinszorg krijgt er vanaf dit jaar nog bijna 15 miljoen euro extra bij. Daarmee zullen tot 2.300 extra gezinnen kunnen worden ondersteund, blijkt uit een visienota van Vlaams minister Jo Vandeurzen

Algemeen directeur ziekenhuizen van ISPPC in Charleroi geschorst

Zaterdag 27 mei 2017

De raad van bestuur van de intercommunale ISPPC (Intercommunale de Santé du Pays de Charleroi) heeft vrijdagavond beslist de algemeen directeur van de ziekenhuizen, dokter Philippe Lejeune, te schorsen in zijn functies. 

Exclusieve webcast: onder vier ogen met minister Bacquelaine!

Zaterdag 27 mei 2017

Studiejaren afkopen, hoe werkt dat? Is er een oplossing voor het sociaal statuut, dat na het pensioen niet meer kan worden gebruikt voor het VAPZ?

Arts bij correct attest slachtoffer van amateuristische raadkamer

P.S. - Vrijdag 26 mei 2017

Een attest 'slagen en verwondingen naar de verklaringen van de patiënt" kan nooit valsheid in geschrifte zijn. Logisch, maar toch verwees de Gentse raadkamer de arts hiervoor eerst door naar de correctionele rechtbank. Die de zaak meteen rechtzette. Amateurisme van de raadkamer of treiterigheid?

Langdurig zieken - Ook huisarts kan re-integratietraject starten

Vrijdag 26 mei 2017

Vanaf 20 juni 2017 kunnen ook huisartsen een traject starten om langdurig zieken weer aan het werk te helpen. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Tot nu toe waren enkel de preventie-arts en de adviserend geneesheer de enige zorgverleners die zo'n re-integratietraject konden opstarten.

"Bereidheid om boel plat te leggen, groeit"

P.S. - Donderdag 25 mei 2017

Volgens Bvas-voorzitter Marc Moens groeit de bereidheid bij de anesthesisten om actie te voeren tegen het nieuwe systeem van laagvariabele gestandaardiseerde zorg. Hij vreest ervoor dat bij de speciallisten mogelijk twee kampen zullen ontstaan in de ziekenhuizen.

Spoedartsen: "Vertrouwelijkheid en heimelijkheid gaan niet samen"

P.S. - Woensdag 24 mei 2017

De spoedartsen dringen aan op een wetgevend initiatief om heimelijke opnames van patiënten onmogelijk te maken.

"Mediane praktijk: geen schade" (Dirk Ramaekers)

P.S. - Woensdag 24 mei 2017

Dr. Dirk Ramaekers, die mee in de ad-hoc werkgroep ziekenhuisfinanciering zit als onafhankelijke, meent dat het allemaal best meevalt met het voorstel laagvariabele gestandaardiseerde zorg.

Peter Degadt wordt voorzitter raad van bestuur AZ Damiaan

P.S. - Woensdag 24 mei 2017

Per 23 mei werd Peter Degadt lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering van AZ Damiaan. Vanaf  1 juni 2018 zal hij het voorzitterschap waarnemen.

Pages