You are here

Economie

Vandenbroucke recht voor de raap over pensioenen

P.S. - Dinsdag 8 augustus 2017

“De vakbonden zijn in een kramp geschoten en het interessante debat waartoe ons pensioenrapport aanleiding kon geven – waar moet het op lange termijn naartoe qua ambitie met die pensioenen? – hebben ze niet opgepikt”. Voormalig minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke liet nog enkele andere opmerkelijke uitspraken noteren.

Mag een vrijwilliger in non-profit gegevens medisch dossier opvragen?

P.S. - Donderdag 3 augustus 2017

Tal van instellingen zoals ziekenhuizen en rusthuizen doen een beroep op de medewerking van vrijwilligers. Soms dreigt een conflict met het beroepsgeheim. Een wetsontwerp van de ministers De Block en Peeters moet duidelijkheid scheppen.

Gezondheidswinst fietsostrades tot 14 keer groter dan bouwkosten

Maandag 17 juli 2017

Een euro investeren in fietsostrades levert tot twee tot veertien euro aan gezondheidsvoordelen op, berekende de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito), schrijft De Standaard maandag. Dat heeft Vito geconcludeerd uit een kosten-batenanalyse van de fietssnelwegen Antwerpen-Mechelen en Leuven-Brussel.

Christelijke familie: "SZ stilaan sociale gruyèrekaas"

Vrijdag 14 juli 2017

Het christelijke middenveld, met onder meer Beweging.net, vakbond ACV en de Christelijke Mutualiteit (CM) heeft twaalf voorstellen voor structurele hervormingen die als "inspiratie" moeten dienen voor de federale regering bij de begrotingsopmaak. "De focus ligt nu te eenzijdig op de uitgaven. Daar is genoeg bespaard", luidt het.

"Iets meer dure plastische ingrepen"

P.S. - Donderdag 13 juli 2017

Naar aanleiding van de bekendmaking van het internationaal rapport over de plastisch chirurgie, merkt dr. Phillip Blondeel op dat het afgelopen jaar het aantal chirurgische ingrepen met een hoog prijskaartje toeneemt in België.

Onbegrijpelijk: moeten kiezen tussen opsporing Trisomie 21 en pre-eclampsie

F.D./P.S. - Woensdag 5 juli 2017

Kalendergril: daar waar op 28 juni de Europese studie ‘ASPRE’ werd gepubliceerd in het prestigieuze NEJM, een studie die aantoont dat aspirine het risico op een zware zwangerschapsvergiftiging gevoelig doet dalen, schrapte men op 1 juli de terugbetaling van middelen om trisomie 21 en pre-eclampsie op te sporen.

De Block: "Geen besparing maar interne verschuiving psychiatrie"

P.S. - Maandag 3 juli 2017

Voor de minister staat de afbouw van de financiering kinder- en jeugdpsychiatrie in de AZ's gelijk met een verschuiving, niet met een besparing. De sector ziet dat blijkbaar niet zo en ook de oppositie is furieus.

Diensten kinder- en jeugdpsychiatrie AZ's klagen over afbouw financiering

Zondag 2 juli 2017

De diensten kinder- en jeugdpsychiatrie van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen slaan alarm. Ze klagen over een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de financiering van de dagplaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrie te verlagen. 

KCE: "Beddenoverschot zal groeien van 7.000 naar 9.300"

P.S. - Vrijdag 30 juni 2017

Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al te veel capaciteit is in ziekenhuizen, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is, zegt het KCE.

Jacht op doktersbriefjes is geopend

P.S. - Vrijdag 23 juni 2017

De jacht op doktersbriefjes bij korte afwezigheden op het werk wegens ziekte is geopend, maar niet iedereen wil ze afschaffen. Bovendien zijn Kris Peeters en Maggie De Block niet laaiend enthousiast.

Voorzitters Brusselse ziekenhuizen: nog 1.600 euro bruto/maand

P.S. - Zondag 18 juni 2017

De vijf ziekenhuizen van de stad Brussel verdelen de meest lucratieve posten, tot 33.000 euro bruto per jaar. Daarin wordt nu gesnoeid, aldus kersvers burgemeester Close, die de vergoedingen voor de voorzitters van de Brusselse ziekenhuizen zowat wil halveren.

Amonis haalt rendement van 3,55%

P.S. - Donderdag 1 juni 2017

 

 

Met een netto financieel rendement 2016 van 3,55% en een jaarlijks gemiddeld rendement over de laatste twee decennia van 7,15%, blijft Amonis een baken van stabiliteit in deze woelige tijden. De leden deelden in de winst met 3,25%.

NIP-test plots twistappel

P.S. - Woensdag 31 mei 2017

Dat de NIP-test vanaf 1 juli zo goed als gratis wordt, leidt tot een territoriumgevecht tussen universitaire labs en een aantal grote algemene Vlaamse ziekenhuizen, verenigd in BELNIPT.

Laagvariabele zorg dreigt specialisten te verscheuren

P.S. - Woensdag 31 mei 2017

Hoofdzakelijk twee instinkers bevat het wetsontwerp laagvariabele zorg volgens de Bvas na een eerste blik: een dreigende administratieve explosie en mogelijke verdeeldheid bij de specialisten als de supplementen berekend moeten worden.

De Maeseneer: “Stop met die vertekende berichtgeving”

M.L. - Maandag 29 mei 2017

In onze vorige nieuwsbrief stond een bericht over de sterk stijgende uitgaven in medische huizen. Prof. Jan De Maeseneer betwist de manier waarop de feiten zijn weergegeven.

Exclusieve webcast: onder vier ogen met minister Bacquelaine!

Zaterdag 27 mei 2017

Studiejaren afkopen, hoe werkt dat? Is er een oplossing voor het sociaal statuut, dat na het pensioen niet meer kan worden gebruikt voor het VAPZ?

"Bereidheid om boel plat te leggen, groeit"

P.S. - Donderdag 25 mei 2017

Volgens Bvas-voorzitter Marc Moens groeit de bereidheid bij de anesthesisten om actie te voeren tegen het nieuwe systeem van laagvariabele gestandaardiseerde zorg. Hij vreest ervoor dat bij de speciallisten mogelijk twee kampen zullen ontstaan in de ziekenhuizen.

"Mediane praktijk: geen schade" (Dirk Ramaekers)

P.S. - Woensdag 24 mei 2017

Dr. Dirk Ramaekers, die mee in de ad-hoc werkgroep ziekenhuisfinanciering zit als onafhankelijke, meent dat het allemaal best meevalt met het voorstel laagvariabele gestandaardiseerde zorg.

"Laagvariabele zorg wordt hete aardappel voor medische raden"

P.S. - Woensdag 24 mei 2017

Trap 1 in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de standaardisering van laagvariabele zorg, is grotendeels uitgewerkt. Maar het verzet groeit bij flink wat specialisten omdat het kabinet De Block niet of onvoldoende oor heeft voor hun opmerkingen.

Luc Van Gorp neemt het op voor kwetsbaren

P.S. - Woensdag 24 mei 2017

Onze neoliberale samenleving is op het gevaarlijke punt beland dat ze kwetsbaren en profiteurs op één hoop gooit. Maar niemand kan een leven lang op topniveau presteren. Dat zei CM-voorzitter Luc Van Gorp in zijn speech voor Rerum Novarum.

Pages