You are here

Financiering ziekenhuizen

Audit wachtposten: BeCep kapittelt Tiense reacties

P.S. - Vrijdag 11 augustus 2017

Becep reageert om diverse redenen niet officieel op de resultaten van de audit wachtposten, maar noemt het wel 'merkwaardig' dat de plaatselijke voorzitter van de huisartsenkring zich de vraag stelt of de organisatie van de zorg wel "rendabel" moet zijn nadat de resultaten bekend werden. En het proefproject 1733 in Tienen roept vragen op.

Limburgse fiscus legt bom onder ziekenhuisfinanciering

P.S. - Vrijdag 11 augustus 2017

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) hypothekeert de werking van alle ziekenhuizen in ons land. De BBI viseert de manier waarop de ziekenhuizen de erelonen aangeven die ze uitkeren aan artsen die in een pool werken. Dat schrijft De Tijd vandaag. Het Ziekenhuis Oost-Limburg wordt aangepakt met een schadeclaim van ruim 50 miljoen.

Verkorte ligduur voor slechts vier op de tien bevallingen

P.S. - Donderdag 3 augustus 2017

Vier op de tien bevallingen in de ziekenhuizen met een proefproject verkorte ligduur, volgden dat verkorte traject. De beslissing daarvoor ligt bij de zwangere vrouw die dus blijkbaar maar in een minderheid van de gevallen overtuigd die keuze maakt. Dat blijkt uit voorlopige gegevens die minister De Block bekendmaakte.

Mag een vrijwilliger in non-profit gegevens medisch dossier opvragen?

P.S. - Donderdag 3 augustus 2017

Tal van instellingen zoals ziekenhuizen en rusthuizen doen een beroep op de medewerking van vrijwilligers. Soms dreigt een conflict met het beroepsgeheim. Een wetsontwerp van de ministers De Block en Peeters moet duidelijkheid scheppen.

Prof. Van Dijck: “Hopelijk aanzet tot ernstig kwaliteitskader”

P.S. - Woensdag 19 juli 2017

“In het beleidsrapport staan sprekende resultaten, we ontkrachten de boodschap niet”, reageert Prof. Dominique Van Dijck (Zorgnet-Icuro). “We willen dit aangrijpen om tot een eenduidig eisenkader te komen voor een sector die vragende partij is naar duidelijkheid.”

“Fabrikanten, neem uw verantwoordelijkheid op”

P.S. - Woensdag 19 juli 2017

Prof. Leroux-Roels (UZ Gent) noemt de resultaten van deze steekproef verontrustend, maar wijst ook naar de fabrikanten die hun huiswerk moeten overdoen voor de duodenoscoop.

Major traumacentra: 12 vragen

P.S. - Vrijdag 14 juli 2017

Hoe (re)organiseren we onze traumazorg? Moeten we ons spiegelen aan het Engelse systeem? En waar ligt de rol van de orthopedisch chirurgen, intensivisten, spoedartsen? Tien vragen op basis van het recente BVOT-congres in Gent.

Kinderartsen vol hoop na overleg met De Block

F.D. - Vrijdag 14 juli 2017

Het overleg afgelopen woensdag met de pediaters op het kabinet De Block - dat al lang voorzien was - duurde anderhalf uur en leverde tevreden gezichten op. De kinderartsen willen rationaliseren op basis van degelijke overheidsgegevens.

Visie Antwerpse huisartsen botst met ziekenhuizen

ML/PS - Vrijdag 14 juli 2017

De Antwerpse huisartsen stuurden de ziekenhuizen een open brief. Ze pleiten daarin voor het ontwikkelen van één groot ziekenhuisnetwerk dat de hele arrondissement Antwerpen zou bestrijken. Daarmee gaan ze in tegen de ziekenhuisnetwerken in opbouw.

Waals-Brusselse ziekenhuisas eist boter bij de vis

FD/RDG - Donderdag 13 juli 2017

De Waalse en Brusselse ziekenhuisverenigingen slaan op tafel. In een open brief eisen ze dat er eindelijk meer financiële zuurstof komt voor de ziekenhuizen.

De Block: "Geen besparing maar interne verschuiving psychiatrie"

P.S. - Maandag 3 juli 2017

Voor de minister staat de afbouw van de financiering kinder- en jeugdpsychiatrie in de AZ's gelijk met een verschuiving, niet met een besparing. De sector ziet dat blijkbaar niet zo en ook de oppositie is furieus.

Diensten kinder- en jeugdpsychiatrie AZ's klagen over afbouw financiering

Zondag 2 juli 2017

De diensten kinder- en jeugdpsychiatrie van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen slaan alarm. Ze klagen over een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om de financiering van de dagplaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrie te verlagen. 

Laagvariabele zorg: index? Oeps, vergeten!

P.S. - Vrijdag 30 juni 2017

Aan het wetsontwerp standaardisering laagvariabele zorg valt nog een pak te schaven. Zo is het onbegrijpelijk dat nergens een indexering is ingebouwd van het globaal forfait, signaleert Robert Rutsaert (ASGB), naast een resem andere kritische opmerkingen.

KCE: "Beddenoverschot zal groeien van 7.000 naar 9.300"

P.S. - Vrijdag 30 juni 2017

Het blijkt dat er vandaag in het algemeen al te veel capaciteit is in ziekenhuizen, en dat deze trend zich zal voortzetten. De grote uitzondering hierop zijn de bedden voor geriatrie en revalidatie, waaraan er nu reeds een tekort is, dat alleen maar zal toenemen. We moeten ook nog veel meer in het dagziekenhuis behandelen dan nu het geval is, zegt het KCE.

Nederland betaalt levensreddend hartvest terug

P.S. - Dinsdag 27 juni 2017

Een primeur na een jarenlange strijd: de Nederlandse zorgverzekeraar VGZ erkent dat het 'Life-Vest' een hulpmiddel is om onnodige hartoperaties te voorkomen en zal het vergoeden. 

"Naar 'liefdeshuwelijken' voor netwerken"

P.S. - Vrijdag 23 juni 2017

De massaal bijgewoonde studiedag van de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen (BVZ) bood een mooie staalkaart van waar we staan met de netwerken in de verschillende regio's. Er vielen enkele opvallende uitspraken. Een (niet-exhaustief) overzicht.

UZA ziet winst afgeroomd door besparingen

P.S. - Dinsdag 20 juni 2017

Amper 0,7 miljoen hield het UZA over aan het voorbije boekjaar. En dat met een omzet van 336,8 miljoen en puike medische resultaten. Het aantal verblijven zonder overnachting groeide het sterkst.

Globale forfaits: anesthesisten dreigen voor het eerst openlijk met acties

P.S. - Maandag 19 juni 2017

Het wetsontwerp van minister De Block om een prospectief globaal forfait in te voeren, botst op weerstand bij de anesthesisten in de eerste plaats, maar ook bij andere specialisten. Zonder correcties dreigen ze in een open brief met acties.

Voorzitters Brusselse ziekenhuizen: nog 1.600 euro bruto/maand

P.S. - Zondag 18 juni 2017

De vijf ziekenhuizen van de stad Brussel verdelen de meest lucratieve posten, tot 33.000 euro bruto per jaar. Daarin wordt nu gesnoeid, aldus kersvers burgemeester Close, die de vergoedingen voor de voorzitters van de Brusselse ziekenhuizen zowat wil halveren.

Zuid-Oost-Vlaanderen: op naar een positief verhaal

P.S. - Vrijdag 16 juni 2017

“Ik heb niet het gevoel dat iemand ons in een netwerk dwingt”, zegt hoofdarts van AZ Sint-Elisabeth Zottegem Rudi Vossaert (foto), en met hem zijn collega van AZ Ronse.

Pages