You are here

Vorming

Enquête KCE legt zwakke punten guidelines bloot

P.S. - Dinsdag 25 april 2017

Guidelines voor zorgverleners: de kloof tussen theorie en prakitjk blijkt te groot, al gebruiken velen ze geregeld. Dat kan onder meer veranderen door gepaste apps en tools en een meer uitgebreide samenwerking tussen experts in methodologie - zoals het KCE - en wetenschappelijke verenigingen, luidt het.

“Artsen bellen ons nog te weinig”

RDG - Maandag 24 april 2017

De boodschap van dr. Michel Bafort, diensthoofd van de Materniteit in het AZ Alma Eeklo, was duidelijk afgelopen zaterdag op het Symposium Medische Wereld: “Artsen moeten durven hulp te vragen én dat op tijd doen. Want daar zit een groot probleem: artsen bellen nog te weinig naar de hulplijn.”

Deeltijdse stages oplossing voor dubbele cohorte ?

F.D. - Vrijdag 21 april 2017

De deadline van juni 2018 nadert en in de Kamer wordt nog steeds stevig gediscussieerd over de dubbele cohorte van de geneeskundestudenten. In de commissie Volksgezondheid interpelleerden Valerie Van Peel (N-VA), Catherine Fonck (cdH), Muriel Gerkens (Ecolo) en Philippe Blanchart (PS) Maggie De Block. De minister verwees naar het advies van de Hoge Raad specialisten en huisartsen van 23 maart.

"Fysieke agressie tegen artsen status quo"

P.S. - Maandag 10 april 2017

Het aantal geregistreerde feiten van opzettelijke slagen en/of verwondingen tegen 'beroepen van algemeen belang' zoals leerkrachten of politieambtenaren daalde de afgelopen jaren van 2.057 in 2013 tot 1.923 in 2015. Anderzijds blijft agressie tegen artsen nagenoeg status quo. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Baillet Latour neurologische aandoeningen naar Prof. Adriano Aguzzi

P.S. - Vrijdag 7 april 2017

De Baillet Latour Prijs voor Gezondheid wordt dit jaar uitgereikt aan Prof. Adriano Aguzzi, directeur van het Instituut Neuropathologie Universiteit Zurich. Dat wegens zijn baanbrekende moleculaire studies van mechanismen die leiden tot neurologische aandoeningen zoals Creutzfeldt-Jacob.

Bondscoaches wielerbond krijgen AED-toestel

RDG - Woensdag 5 april 2017

Alle bondscoaches zullen een AED-toestel bij zich hebben tijdens trainingen en wedstrijden van de nationale ploegen, in navolging van het Sportgerelateerd Cardiaal Actieplan van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen.

Galblaas te weinig behandeld op dagkliniek

M.L. - Vrijdag 31 maart 2017

Op het congres van de Belgian Association for Ambulatory Surgery (BAAS) zei minister Vandeurzen in zijn openingstoespraak: “In vergelijking met andere landen brengen onze patiënten relatief veel tijd in het ziekenhuis door. Dagchirurgie kan die situatie bijsturen.” Het KCE pakte uit met concrete cijfers.

Geweld tegen artsen: grootste enquête ooit

P.S. - Woensdag 29 maart 2017

Op initiatief van de Orde der Artsen,de werkgroep PRaag en het UZ Brussel start een enquête naar geweld tegen artsen. Die moet de meeste en best onderbouwde gegevens uitspitten in verband met dit fenomeen. Zowel huisartsen als specialisten worden bevraagd en u mag ook mogelijke oplossingen aanreiken.

"Trio artsen moet zegen geven voor arbeidsongeschiktheidsattest'

P.S. - Dinsdag 28 maart 2017

Gerenommeerd rugchirurg Erik Van de Kelft (AZ Nikolaas) noemt de hoop van de regering om met de geplande reïntegratie van chronisch zieken 100 miljoen te recupereren, ijdel. Hij pleit resoluut voor een totaal andere aanpak.

“Hervorming Code rond tegen volgend jaar”

P.S. - Dinsdag 28 maart 2017

Na de recente verkiezingen staat er een heleboel werk op stapel voor de Orde. Heel binnenkort organiseert de provinciale raad West-Vlaanderen een boeiende studiedag. De nationale raad stort zich volop op de hervorming van de deontologische code.

Minder kankermedicatie door licht ontbijt

RDG - Maandag 27 maart 2017

Wetenschappers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen (Nederland) hebben ontdekt dat de dosering van bepaalde kankermedicijnen verminderd kan worden als ze worden ingenomen met een licht ontbijt in plaats van nuchter.

Blessurepreventie: stijl trainer maakt het verschil

RDG - Woensdag 15 maart 2017

Op het Brucosport-congres in Brugge werden de resultaten van een Uefa Elite Club onderzoek naar het voorkomen van blessures in het voetbal bekendgemaakt.

Pensioenjaren afkopen voor 800 euro

M.L./P.S. - Dinsdag 14 maart 2017

Op ons symposium van 11 maart zei Tom Watthy, consultant pensioenen kabinet-Bacquelaine, dat artsen hun pensioenjaren weldra kunnen afkopen voor ca. 800 euro per jaar. Anderzijds is de mist nog niet opgeklaard voor wie na zijn pensioen verderwerkt maar dan zijn sociaal statuut verliest.

Acht aanbevelingen voor veiligere ziekenhuiszorg

P.S. - Woensdag 8 maart 2017

"Er wordt in België hard getimmerd aan een goede patiëntveiligheid, maar het kan en moet nog beter", aldus de UHasselt. Om die ziekenhuiszorg te versterken schuiven onderzoekers van Universiteit Hasselt acht aanbevelingen naar voren in een white paper.

Vlaamse regering trekt fors extra budget uit voor VIB

Dinsdag 21 februari 2017

De Vlaamse regering verhoogt het budget van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) met 34% tot 59 miljoen euro per jaar. 

Lustrumsymposium Medische Wereld: weer een stap hogerop

P.S. - Maandag 20 februari 2017

Na het succes van de voorgaande edities staat dit jaar het vijfde symposium “Medische Wereld 2017” gepland op zaterdag 22 april 2017. Opnieuw een aanrader en traditioneel gesteund door De Specialist en zusterblad Medi-Sfeer.

Slechte patiëntentrouw na dagchirurgie leidt tot negatieve patiëntenervaring

P.S. - Dinsdag 14 februari 2017

Herstel en pijn na dagchirurgie valt bij patiënten vaak tegen. Een voorspellingsmodel en een betere combinatie van pijnbestrijding moet verbetering brengen, aldus onderzoek van anesthesioloog Björn Stessel (Jessa en Maastricht UMC).

Francqui leerstoel gen-therapie voor Prof. Thierry Vandendriessche

P.S. - Maandag 13 februari 2017

De Universiteit Gent kent een Francqui-Leerstoel toe aan prof. Thierry VandenDriessche van de Vrije Universiteit Brussel. De inaugurale lezing morgen heeft als titel: Changing the face of modern medicine: gene therapy and gene editing.

Welke specialismen groeien het snelst?

P.S. - Vrijdag 10 februari 2017

Het totaal aantal erkende specialisten nam vorig jaar toe met 2,23% (van 25.271 naar 25.835). De cijfers uit het VBS-jaarverslag werden op het jaarcongres voorgesteld door secretaris-generaal Marc Moens.

Riziv-nummers - "Wat als proef na eerste jaar niet plaatsvindt?", vraagt Marcourt aan De Block

Dinsdag 7 februari 2017

Franstalig minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) laakt de juridische onzekerheid in het dossier van de Riziv-nummers omwille van tekortkomingen op federaal niveau. Hij denkt er over na geen proef te organiseren op het einde van het eerste bachelorjaar van de studies geneeskunde en tandheelkunde.

Pages