Studiedag Ziekenhuisaansprakelijkheid 2.0 NIEUWE DATUM: 17 oktober

Studiedag Ziekenhuisaansprakelijkheid 2.0 NIEUWE DATUM: 17 oktober

Waar? Campus Drie Eiken (aula Fernand Nédée - Q.001) - Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen

Wanneer? 17.10.2020

De spannendste dingen gebeuren aan de grenzen, dat geldt ook voor het aansprakelijkheidsrecht.
Daarom organiseert AHLEC, de Leerstoel voor gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek van de UAntwerpen, een congres over de nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s in ziekenhuizen en voor het eerst ook over die in ziekenhuisnetwerken.
Er zijn niet enkel organieke nieuwigheden, ook de rechtspraak oordeelt recent soms verrassend ‘vernieuwend’ ... AHLEC wil deze evoluties in kaart brengen en kritisch laten becommentariëren.

Voor de eerste maal zullen op een congres tegelijk volgende aansprakelijkheden besproken worden:

  • de ziekenhuisbestuurders in functie van het vernieuwde rechtspersonenrecht
  • de ziekenhuisnetwerken en hun organen van medebestuur
  • de overheid voor het uitblijven van opname in de programmatie of van erkenningen
  • de medische raad en de ethisch comités bij procedurefouten en kaduke adviezen
  • de hoofdarts en de diensthoofden bij het geven of uitblijven van instructies
  • de stagemeesters en hun aansprakelijkheid in hun meervoudige rechtsverhouding
  • de invloed van de nieuwe inzichten en ontwikkelingen op de aansprakelijkheidsverzekeringen

Er werden prestigieuze sprekers geselecteerd.
Om te starten worden de thema’s ingeleid door deskundigen met terreinkennis. Nadien worden de knelpunten juridisch geduid en worden er oplossingen aangereikt.