Artsensyndicaat vraagt artsen om te checken of ze verzekerd zijn buiten hun specialisatie

"Bent u als arts verzekerd voor medische fouten als u bij de aanpak van de coronapandemie buiten uw specialisatie ingezet wordt? " Dat is de vraag die het artsensyndicaat BVAS dinsdag voorlegt aan zijn leden. Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft daarover nog geen eensluidend standpunt ingenomen, stelt BVAS vast. Het artsensyndicaat raadt de artsen daarom aan om dit na te vragen bij hun verzekeraar.

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben al spontaan gemeld dat ze voor hun verzekeringen beroepsaansprakelijkheid (BA) de dekking uitbreiden als artsen in de noodsituatie van de coronapandemie buiten hun specialisatie of buiten hun normale bevoegdheid worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval voor artsen die ingeschakeld worden op de spoeddiensten of speciaal opgerichte COVID-19-diensten om de toevloed van coronapatiënten te helpen opvangen of voor artsen die in de triagecentra meedraaien.

Uit navraag van BVAS blijkt dat Assuralia hierover geen eenduidige richtlijn aan haar leden heeft gegeven. De koepel van verzekeringsondernemingen laat het aan de verzekeraars zelf over om te beslissen, of de waarborgen beroepsaansprakelijkheid verworven blijven voor artsen die activiteiten buiten hun specialisme uitvoeren in het kader van de Covid-19-pandemie, en of ze hierover communiceren met hun verzekerden.

BVAS dringt er op aan dat alle verzekeringsmaatschappijen hun BA-verzekeringen aanpassen aan de noodsituatie van de coronapandemie, als dit niet voorzien zou zijn. Artsen die hierover nog geen informatie hebben ontvangen, doen er goed aan om hun verzekeraar te contacteren.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    02 april 2020

    Terrible Genius Donald zegt dat Corona 1 uitvinding is van de Democraten en/of dat het Chinees is , Russische Alchemisten schuiven dan weer de blaam door naar de Amerikanen en aan wie zal Assuralia de Zwarte Piet cadeau doen ?

  • Marc DE MEULEMEESTER

    02 april 2020

    Terrible Genius Donald zegt dat Corona 1 uitvinding is van de Democraten en/of dat het Chinees is , Russische Alchemisten schuiven dan weer de blaam door naar de Amerikanen en aan wie zal Assuralia de Zwarte Piet cadeau doen ?