Advance care planning voor palliatieve patiënt factureerbaar vanaf november

Een nieuwe prestatie ziet weldra het licht. Een op maandag gepubliceerd  koninklijk besluit van 4 september 2022 wordt van kracht op 1 november 2022. Het Akkoord 2020 voorzag de invoering van een vergoeding voor een bezoek aan de palliatieve patiënt om in interdisciplinair overleg advance care planning uit te voeren. In de tekst van de overeenkomst staat dat die zorgplanning in de eerste plaats de taak is van de huisarts.

Bedoeling is om de wensen van de patiënt bij beslissingen over de palliatieve behandeling te respecteren en zijn of haar angsten te verlichten.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 werd een nieuwe prestatie gecreëerd en gepubliceerd op 3 oktober. Het gaat om nomenclatuurnummer 103692: "Opstelling en follow-up van Advance Care Planning (ACP) voor patiënten die volgens de Palliative Patient Identification Scale (PICT) als palliatief zijn geïdentificeerd (N 22,7). Er is geen persoonlijke tussenkomst van de begunstigde.

Het voordeel kan vanaf 1 november worden gecertificeerd tegen 93,41 euro. De toepassingsregels worden in het KB gespecificeerd.

De ACP wordt uitgevoerd:

a) ofwel door de huisarts die het GMD beheert;

b) ofwel door de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het gmd beheert. De verstrekking 103692 mag gecumuleerd worden met een raadpleging of bezoek. De ACP is opgenomen in het medisch dossier. De inhoud van de ACP wordt ter beschikking gesteld via een hub in gestructureerde, elektronische vorm.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.