Akkoord BelRAI in het Staatsblad

Afgelopen vrijdag verscheen het protocolakkoord over het gebruik van de BelRAI in het Staatsblad. De Vlaamse Gemeenschap neemt de werkngskosten van de proefprojecten voor haar rekening, de federale overheid de kosten voor de ontwikkeling van de BelRAI-webapplicatie.

De implementatie van de BelRAI werd goedgekeurd op de Interministeriële Conferentie van 19 oktober 2015.
Bedoeling: 

 1. de technische ontwikkeling optimaliseren en een optimale gebruiksvriendelijkheid van het instrument waarborgen waarbij dubbele inbreng van gegevens zoveel mogelijk wordt vermeden
 2. gefaseerd uitbreiden van het gebruik van het instrument naar heel de doelpopulatie (kwetsbare personen)
 3. de tool permanent aanvullen/bijsturen
 4. de implementatie ondersteunen en aanmoedigen
 5. het instrument in een stevig juridisch kader plaatsen
 6. een efficiënte communicatie uitwerken naar de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de implementatie van het instrument
 7. oprichten van een governance-structuur aangepast aan de uitdagingen van het actieplan

Op basis van de resultaten van de PICT-studie over een instrument dat palliatieve patiënten voldoende vroeg kan identificeren, engageren de federale overheid en de deelstaten zich om wetenschappelijk te laten onderzoeken hoe dit instrument als `screener' gebruikt kan worden voor patiënten die eventueel een uitgebreidere evaluatie door de BelRAI Palliative Care nodig hebben. Het instrument moet snel, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar aangeven of het starten van een palliatieve benadering relevant is. Met eventueel noodzakelijke ICT-ontwikkelingen. 

 • De kosten van de studie zullen gedekt worden door het RIZIV-budget.
 • De werkingskosten van de pilootprojecten zullen opgenomen worden door de Vlaamse Gemeenschap.
 • De kosten die eventueel ontstaan door nieuwe ICT-ontwikkelingen in verband met de BelRAI-webapplicatie zullen gedekt worden door het RIZIV-budget.

Maatregelen voor de verderzetting van de implementatie van het BelRAI-instrument

 •  in Vlaanderen: piloootproject in regio Dendermonde, i.s.m. de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT), de woonzorgcentra (WZC), de centra voor kortverblijf (CVK), de dagverzorgingscentra (DVC), de diensten maatschappelijk werk van de Mutualiteiten en de OCMW's.
 • in Wallonië: pilootprojecten in samenwerking met de Diensten voor gezinshulp en hulp aan ouderen, en de coördinatiecentra voor diensten voor thuishulp.
 • in Brussel: implementatie van de autonomie-verzekering en het beleid in verband met gezinshulp (bevoegdheden van de ministers voor welzijn). Met prioriteit voor sector van de rusthuizen aan de implementatie van een uniek elektronisch dossier. In dit beleid zal de reflectie rond BelRAI geïntegreerd worden.

Kosten en aanpak

De kosten voor organisatie en werking van de pilootprojecten zullen ten laste genomen worden door de betrokken Gemeenschap/Gewest.
De federale overheid zal evenwel tussenkomen ter ondersteuning van de projecten door :

 • de ontwikkeling van een app voor de toegang van het instrument op mobiele apparaten : ontwikkeling van de specificaties van het product en openbare aanbesteding
 • uitwerking van een korte opleidingsmodule voor opleiding van gebruikers voor hert gebruik van de screener (technische en inhoudelijke aspecten) en ter beschikking stellen van praktische informatie op de BelRAI `wiki'-site

Deze initiatieven worden ten laste genomen in het RIZIV-budget.

De aanpak voor de implementatie van BelRAI in de regelgeving gaat uit van :

 • de matrix in de machtiging van het sectoraal comité. Daarbij wordt per gezondheidszorgberoep aangeduid over welke info een verstrekker kan beschikken
 • het aantal CAP's (knipperlichten bij de opmaak van een zorgplan) die rechtstreeks bepaalde zorgverstrekkers aanbelangen.

Het zijn voornamelijk de artsen, de verpleegkundigen en de kinesitherapeuten zijn het instrument intensief kunnen gebruiken. Dit geldt eveneens voor de psychologen.
Voor de apothekers, de tandartsen, de logopedisten, de diëtisten en in het kader van revalidatieprogramma's ook de maatschappelijk assistenten is het instrument eveneens zeer interessant maar dan in mindere mate t.a.v. artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten.

Artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en wijkgezondheidscentra krijgen voorrang. Wat de psychologen betreft wordt de implementatie in beraad gehouden.

Doel in een eerste fase is:

 • betere gezondheid,
 • grotere tevredenheid van de patiënt
 • efficiëntere inzet van de middelen

Anderzijds wordt de attractiviteit voor het zorgberoep verhoogd.

Nadien volgt een bespreking van de implementatie door de betrokkenen om dan in de reeds opgerichte werkgroep binnen het Verzekeringscomité van het RIZIV te belanden. Op dat niveau wordt onderzocht welke voorstellen kunnen overgemaakt worden aan de beleidscel van de Minister van Sociale Zaken die kaderen in een systeem van geïntegreerde zorg en in lijn zijn met het plan e-gezondheid.

De voorstellen van het Verzekeringscomité worden geformuleerd tegen eind 2016, heette het in het protocolakkoord. Niets te laat dus om de tekst nu in het Staatsblad te laten verschijnen...

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.