Artsen en ziekenfondsen sluiten akkoord voor 2018-2019

Na lange en harde onderhandelingen heeft de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) laat in de nacht een akkoord gesloten voor de twee volgende jaren. Dit zijn de grote lijnen ervan.

“Ik ben heel tevreden met dit akkoord”, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. “De patiënten kunnen de komende twee jaren opnieuw rekenen op tariefzekerheid bij geconventioneerde huisarsten en specialisten. Bovendien verhoogt het remgeld niet en voorziet het akkoord in een engagement om de problematiek van de ereloonsupplementen aan te pakken. De artsen van hun kant worden beloond voor hun werk en kunnen rekenen op initiatieven voor kwalitatieve zorg, bijvoorbeeld voor het juiste gebruik van e-gezondheidstoepassingen. Met andere woorden, het gaat om een akkoord dat voor alle partijen positief is.”

Raadplegingen geïndexeerd met 1,68 %

Het akkoord bevat een aantal tariefafspraken:

 • De erelonen van de artsen zullen in principe met 1,50 % stijgen, met uitzonderingen voor de consultaties bij huisartsen en specialisten. Die worden geïndexeerd met 1,68 %.
 • De prestaties binnen de klinische biologie en de medische beeldvorming stijgen met 1,25 %.
 • Sommige verstrekkingen worden niet geïndexeerd. Dat is het geval bij het globaal medisch dossier (GMD), genetische onderzoeken of bepaalde lonen van niet-geaccrediteerde zorgverstrekkers.
 • Er komen besparingen en beperkingen op het vlak van CT’s van de wervelkolom en het voorschrijven van vitamine B12 en foliumzuur.
 • Er is geen enkele verhoging van het remgeld voorgesteld.
 • Er wordt een responsabiliseringsmechanisme ingevoerd: in geval van een forse verhoging of overschrijding van de uitgaven voor klinische biologie en medische beeldvorming zal het mogelijk worden om de voorschrijvers ervan daar op aan te spreken.

Ereloonsupplementen

Het akkoord voorziet in initiatieven in drie domeinen:

 • Transparantie voor de patiënten verhogen door de invoering van een kostenraming voor bepaalde chirurgische ingrepen.
 • Het bedrag van de erelonen in bepaalde gevallen aanpassen (kinderen, kanker, …).
 • Het afremmen van de groei van de erelonen.

Het NCAZ pleit voor een ‘standstill’ tot eind 2019 die gepaard gaat met een bevriezing van de bijdragen van de artsen en bijkomende bezuinigingen naast de eventuele correcties bij overschrijding van het budget.

Organisatie en kwaliteit van de zorg 

Het akkoord voorziet in financiële prikkels voor de verbetering van het GMD (2.500 euro maximum). Andere zorgverstrekkers met wie de patiënt een therapeutische relatie onderhoudt, zullen kunnen nagaan wie de beheerder van het GMD is.

Ook zal de toegankelijkheid voor de patiënt verbeterd worden. De patiënt zal kunnen vragen dat de derdebetalersregeling voor hem wordt toegepast voor de prestaties van de arts die zijn globaal medisch dossier beheert. In sommige gevallen zal het GMD automatisch verlengd kunnen worden.

Zoals we in ons op een na laatste nummer van het jaar van De Specialist al aankondigden, zal een beslissingsondersteunend programma voor de onderzoeken met medische beeldvorming ter beschikking worden gesteld van de voorschrijvers.

Hervorming van de accreditatie vanaf 2019 en herziening van de nomenclatuur 

De hervorming van het accrediteringssysteem gaat in 2019 van start en zal merkbaar worden door: 

 • Het vastleggen van algemene en individuele kwaliteitsdoelen.
 • Een gelijkwaardige vergoeding voor geaccrediteerde artsen.
 • Het afstappen van het ‘alles of niets’-karakter van de accreditering.
 • Lokale kwaliteitsgroepen (LOK) die kwalitatieve verbeterprogramma’s formuleren.

Het akkoord voorziet in een herziening van de classificatie van de nomenclatuur en het ontwikkelen van een onderscheid tussen de lonen en de werkingskosten voor de belangrijkste prestaties.

Lees ook :

E-Gezondheid: een van de prioriteiten in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Pascal Selleslagh

  08 februari 2018

  Tot 30 dagen na publicatie in Het Staatsblad kunt u het akkoord geheel of gedeeltelijk weigeren.

 • Antoon DE CLERCQ

  08 februari 2018

  kan men het akkoord weigeren ?

 • Redactie RMN

  19 december 2017

  Beste Michel Ingels,

  Bedankt voor uw opmerking.
  De fout werd gecorrigeerd.

  Met vriendelijke groeten,
  de redactie

 • Michel INGELS

  19 december 2017

  "Raadplegingen geïndexeerd met 10,68 %" ?????
  Dit zou leuk zijn, maar is waarschijnlijk een foutje.