ASGB verbolgen over vertragingsmaneuvers Begroting

De nomenclatuur anatomopathologie zou gefinancierd worden door bezuinigingen in de klinische biologie, heette het 2 jaar geleden al en dat werd toen goedgekeurd door het Verzekeringscomité. Sindsdien vergaarde het dossier slechts stof…

Iets waarmee het ASGB niet kan lachen. Voor ASGB-mandatarissen Reinier Hueting, Thomas Gevaert en Robert Rutsaert de aanleiding voor een brief naar ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Meer bepaald gaat het om een volledig nieuwe en aangepaste nomenclatuur die begin 2019 was uitgewerkt op verzoek van de patholoog anatomen. De besparing in de klinische biologie werd gerealiseerd door de aanvragen voor vitamine D- en foliumzuurdosage te beperken. “Het dossier kreeg het fiat in de plenaire Technisch-Geneeskundige Raad, de medicomut en het Verzekeringscomité”, schrijven de syndicalisten van het ASGB. Maar “Sindsdien werd er niets meer over vernomen. Bij navraag zou het dossier zich nog steeds bij de minister van Begroting (David Clarinval, MR, foto - red.) bevinden.”

Het syndicaat protesteert nogmaals met klem “tegen deze storende gang van zaken. Zolang het KB niet gepubliceerd is, zijn de pathologen verplicht om voort te werken met onaangepaste nomenclatuur.”

Het syndicaat van dr. Hueting waarschuwt ervoor dat dit artsen ertoe kan aanzetten om niet meer te conventioneren. “Indien de uitwerking dan 2 jaar op zich laat wachten, leidt dit uiteraard tot frustratie en zelfs woede omdat men zich bedrogen voelt.”

Ook heeft zoiets een verlies aan geloofwaardigheid tot gevolg bij de achterban. “Bij de volgende medische verkiezing kan u onze representativiteit dan weer in vraag stellen”, luidt het nog. “Nog nooit hebben we meegemaakt dat een minister van Begroting op een door het Verzekeringscomité goedgekeurd dossier inhoudelijke bezwaren had. Blijkbaar bestaat zijn enige rol erin om dossiers zo lang mogelijk te vertragen.

Nochtans heeft de Commissie voor begrotingscontrole van het Riziv het dossier dan al voorafgaand bestudeerd en goedgekeurd. Betekent een en ander dan geen desavouering van deze dienst?”, luidt de retorische vraag.

“We hopen dat bij een eventuele overdracht van bevoegdheden het dossier niet nog meer stof zal vergaren. Mogen wij een spoedige publicatie tegemoet zien?” ronden de drie syndicale kopstukken hun brief af, met in cc medicomut-voorzitter Jo De Cock.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.