Beleidsnota: toelage op komst voor stagemeesters specialisten

In de Beleidsnota 2019 gaat veel aandacht naar de patiënt, veel minder naar de (verzuchtingen van) zorgverstrekkers. Toch kunnen we er hier en daar interessant nieuws uit plukken.

Goed nieuws is er alvast voor de stagemeesters van artsen-specialisten (niet die voor de huisartsgeneeskunde), want voor hen komt er een regeling waarbij ze een toelage zullen krijgen in functie van het aantal professionele stagiairs of ASO’s onder hun hoede. De regering wil dit model op langere termijn omturnen naar een “persoonsvolgende financiering van de opleiding”, met inbegrip van kwaliteitsindicatoren én voor de stagemeesters, maar ook voor de stagediensten.

In de Beleidsnota staat eveneens te lezen dat er gewerkt zal worden aan een “regelgevend kader en een nieuw financieringsmodel” voor het nieuwe organisatiemodel om de huisartsenwachtdiensten in heel België verder uit te bouwen. En wachtposten zullen blijkbaar op hun beurt ook samenwerkingsmodellen moeten uitwerken. 

Betere kwaliteit en toegankelijkheid

Elektronisch voorschrijven van medische beeldvorming op basis van een gestandaardiseerd aanvraagdocument moet dubbele radiologische onderzoeken vermijden. De regering wil voorts met de deelstaten een verdere uitbreiding van de MRI-scanners bekijken om uit de huidige patstelling te geraken.

Voor antibiotica zullen de huidige campagnes verderlopen. In 2019 krijgen  de Lok’s een pakket waarmee ze het doelmatig gebruik van antibiotica binnen een peer-groep kunnen bespreken, bijna een vorm van autocontrole.

Om de zorgkwaliteit te verbeteren komen er vervolgtrajecten voor huisartsen na het versturen van individuele feedbacks en na de opmaak van een “globaal performantierapport huisartsgeneeskunde in België”. Voor nog betere kwalitatieve zorg zullen voor de specialisten rapporten worden opgemaakt binnen elk medisch specialisme om zo de praktijkvariaties in beeld te brengen.

De regering breidt het aanbod van interculturele bemiddeling op afstand door videoconferentietechnologie uit als antwoord op de stijgende vraag. Om de toegankelijkheid tot geneesmiddelen, vooral de innovatieve (en de dure), te vergroten, bevestigt de regering de intentie om met onze buurlanden hiervoor samen te werken, in de hoop op een betere prijs en voorwaarden.

De geïntegreerde zorg en de bijhorende projecten rond chronische zorg worden verder uitgewerkt. Veel aandacht gaat er eveneens naar palliatieve en geestelijke zorg, voor volwassenen en voor kinderen. De verdere uitrol van e-gezondheid moet ten goede komen van de zorgkwaliteit. Er is een pleidooi voor de verdere inzet en uitbouw van de Europese Referentienetwerken zeldzame aandoeningen Bij kanker moet de aandacht naar betere kwaliteit gaan, ook betere diagnostische tests.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.