Borstkankerscreening: radiologen naar front met gynaecologen?

Dr. Carine Van de Merckt, radioloog bij het Instituut Jules Bordet, was compleet verrast toen ze vorige week een nieuwe nomenclatuur ‘ontdekte’ met een betere vergoeding voor de mammotest. Net terwijl vele landen overwegen om die te verlaten. Bovendien vallen vrouwen tussen de 40 en 45 volledig door de mazen van het net.

"De mammotest kent geen groot succes in Franstalig België. De effectiviteit qua mortaliteitsreductie wordt in twijfel getrokken. De screening behelst vrouwen van 50 tot 69, gebeurt om de twee jaar en kent een dubbele lezing. Dit onderzoek wordt nu beter terugbetaald dan voorheen en beter ook dan de individuele screening die vollediger is," licht  Dr. Van de Merckt toe.

Uitgesloten

"Aanvullend op de mammotest voor vrouwen van 50-69 is er de individuele screening. Tot nu toe was die gericht op alle vrouwen die voor screening in aanmerking komen, meestal vanaf 40 jaar – afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt. Echo- en mammografie werden vergoed. Maar vanaf nu is deze individuele screening pas gericht op vrouwen vanaf 45. De terugbetaling voor de groep 40-45 jaar is plots geschrapt," analyseert Dr. Van de Merckt.

"Tussen 45 en 49 jaar wordt het mammogram vergoed, maar nog steeds geen echo, terwijl voor dicht borstweefsel de echo nochtans kanker kan detecteren die niet wordt gezien in mammografie", protesteert de radioloog. "Bovendien weten we dat 17 tot 18% van de borstkankers tussen 40 en 50 jaar voorkomen. Meer nog: in deze leeftijdsgroep zijn er meer snelgroeiende kankers."

En tussen 50 en 74 wordt mammografie terugbetaald, maar nog steeds niet de echo om de twee jaar, ongeacht het risicoprofiel. "Je kunt een echo laten maken, maar die is begrepen in het screeningsforfait dat eigenlijk alleen de mammografie-vergoeding vertegenwoordigt", zegt Carine Van de Merckt.

Het enige pluspunt voor de radioloog: "Voor vrouwen met een zeer hoog risico - eigenlijk maar een minderheid - wordt gelukkig de terugbetaling van de mammo en de echo gehandhaafd en het screeningsritme wordt aangepast aan het risicoprofiel."

Tegen andere landen in

"Vele landen - met name Frankrijk – komen terug van de mammotest. Ze overwegen een meer aangepast systeem aan het risicoprofiel. Wij gaan die test nu net herwaarderen," aldus een verontwaardigde dr. Van de Merckt. “Zo gaan we dus in tegen de vooruitgang in wetenschappelijke kennis", zegt de radioloog. "Het idee achter de MyPebs-studie is om patiëntopvolging te ventileren volgens risicoprofiel, wat volkomen logisch is."

Een veldslag verloren maar niet de oorlog

"In de tijd van Laurette Onkelinx slaagden we erin om deze nomenclatuurverandering te blokkeren. Toen we onlangs hoorden dat het project weer op tafel zou komen, dachten we dat de politici dit niet zouden goedkeuren om het MyPebs-onderzoek waaraan ons land deelneemt, niet in gevaar te brengen. Vandaar onze verbazing bij deze publicatie vorige week in Het Staatsblad.

Dr. Van de Merckt en haar collega’s zullen dit niet zonder slag of stoot aanvaarden. "We hebben hierover al vergaderd. We zullen tegenvoorstellen lanceren. We hebben een redelijke oplossing nodig en MyPebs is een strategie waar we achter staan."

Beroep bij de Raad van State

Het zou best kunnen dat de komende weken beroep wordt aangetekend bij de Raad van State voor een ander deel van het probleem: dat deel dat slaat op de codes voor gynaecologen.

"Met de nieuwe codes zullen die gynaecologen die screenen volgens het boekje, met een onmiskenbare ervaring omdat ze meer dan 500 mammogrammen per jaar afhandelen, niet langer toegang krijgen tot jaarlijkse monitoring van hoog-risicopatiënten ", legt de radioloog uit. "Deze nieuwe nomenclatuur verbiedt dat ze een verworven vaardigheid beoefenen. Onaanvaardbaar voor ons, "concludeert ze. “Ik ben radioloog, maar we zijn solidair. Samen voeren we de strijd, en dat vooral in het belang van onze patiënten.”

Of de Nederlandstalige gynaecologen hier echt van wakkerliggen, is zeer de vraag. Het is bekend dat over dit thema de meningen sterk verschillen aan de andere kant van de taalgrens. Wat niet betekent dat men niet solidair wil zijn met de collega's.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Dirk ALLAER

  09 maart 2018

  Uit mijn ervaring ( ongeveer 30 jaar senologie in Belgie) kan ik het volgende vooropstellen. Het is juist dat er een verschil is boven en beneden de taalgrens en dit heeft te maken met het feit dat er in Vlaanderen zeer weinig senologen waren jaren geleden en de Vlamingen eerder ,op gebied van borstkankeropsporing, direkt geconfronteerd werden met massascreening waarmee o.a. de grote - universitaire- ziekenhuizen in eerste instantie van slag gingen. Dit verklaart dus waarom ze meer gewoon zijn aan deze screening deel te nemen dan de dames in Brussel of Wallonië. Nu echter zijn er ook in Vlaanderen meer senologen zowel privé als in de ziekenhuizen en worden de patienten meer bewust dat er ander mogelijkheden zijn dan de massascreening die zeker zijn beperkingen heeft, wat reeds erkend is door buitenlandse studies. Daardoor neemt het aantal onderzoeken buiten de screening door de overheid jaar na jaar toe. Als men aan de patient de keuze laat tussen screening en "klassieke" opsporing en uitlegt wat het verschil is tussen beide, kiezen ze resoluut voor de tweede optie waarbij een arts ter plaatste is en indien nodig en echografie en / of eventueel een punctie of biopsie uitvoert. Tussen 45 en 49 jaar wordt enkel het mammogram in de toekomst vergoed, maar geen echo lees ik , terwijl voor dicht borstweefsel de echografie nochtans kanker kan detecteren die niet wordt gezien in mammografie wat voor 100% klopt uit mijn ervaring en die van mijn collega's. Een goede echografist ontdekt millimetrische letsels! De groep 40-45 jaar is plots geschrapt alhoewel daar de vraag enorm toeneemt na al de campagnes om de vrouwen te sensibiliseren. Begrijpe wie kan. Na 75 valt de niet risicopatiente uit de boot, dit terwijl er - in mijn praktijk alleszins- een redelijk percentage dames in goede algemene gezondheid verkiezen om nog een paar keer een kontrole te doen. Dus lijken mij de in het artikel opgesomde toekomstige wijzigingen absoluut onaaanvaardbaar in het belang van de patienten en een beperking van de vrijheid van handelen van de radioloog of senoloog
  Dr Allaer
  Senoloog
  Halle