Breaking news: overheid betonneert Vlaamse netwerken

Een gezamenlijke brief van de gezondheidsministers Maggie De Block (federaal) en Jo Vandeurzen (Vlaamse Gemeenschap) die De Specialist via een gunstige wind bereikte, wil de concrete lijnen uitzetten van de netwerkvorming in Vlaanderen. Een strakke planning wordt vooropgesteld.

Het was lang de mantra van minister De Block dat de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken bottom-up, zonder al te veel overheidsbemoeienis, tot stand moesten komen. Bijna twee jaar heeft het werkveld daarvoor ook de tijd gekregen. Vooral langs Vlaamse kant leidde dat tot een regen van intentieverklaringen tussen ziekenhuizen om samen te werken. In die mate zelfs dat het grootste gedeelte van het netwerklandschap nu is ingevuld, al blijven er nog enkele mistige gebieden (Zuid-Oost-Vlaanderen, de Brusselse agglomeratie, Sint-Trudo).

Intussen klonk vooral langs Vlaamse kant de verzuchting naar iets meer richtinggevende initiatieven van de overheid. Een klaagzang van vooral ziekenhuisdirecties was immers dat ze de vuurlinie werden ingejaagd zonder stevige juridische back-up. Nu achten beide excellenties blijkbaar de tijd rijp om alles in strakkere structuren te gieten. Vandaar deze planning op korte termijn:

 • Tegen 15 februari 2018 ten laatste moeten Vlaamse ziekenhuizen hun intentie tot netwerkvorming meedelen; ze mailen tegen dan de namen van de diverse ziekenhuizen in het netwerk naar algemeneziekenhuizen@zorg-en-gezondheid.be
 • Op 26 februari vertrekt een thematische interministeriële conferentie Volksgezondheid (IMC) van deze eerste inventarisatie.
 • In de loop van maart zal de overheid – per potentieel netwerk – feedback geven, afgetoetst aan de ‘logische zorggebieden en de eerstelijnszones’.
 • Tegen eind juni moeten ziekenhuizen op basis van deze feedback (en eventuele correcties) hun samenwerking verder uitdiepen met een intentieverklaring die aan bepaalde criteria – waarover nog info volgt – zullen moeten voldoen.

Beide overheden hopen zo te komen tot een ‘maximalisatie van de collectieve verzorgingsgraad in het zorggebied van het samenwerkingsverband’.

Slag om de arm voor grootsteden

Toch houden ze ook een slag om de arm: basis is weliswaar een zorggebied van 400.000 tot 500.000 inwoners per netwerk, maar grootstedelijke gebieden als Antwerpen, Gent en Brussel kunnen daarvan afwijken (de overlap is er groter). Deze gebieden zullen volgens bijkomende criteria beoordeeld worden.

Integratie eerstelijnszones

Daarnaast is de integratie met de eerstelijnszones een proces dat wat duidelijkere contouren krijgt. In Vlaanderen gaat het om zones van 75.000 tot 125.000 inwoners, 55 eerstelijnszones zijn zo gevormd. Die zullen moeten ‘scharnieren’ met de ziekenhuisnetwerken (4 tot 6 per netwerk).

 • ook hier moet tegen februari/maart meer klare wijn geschonken worden over de invulling.
 • Tegen het najaar 2018 moeten de EL-zones zich groeperen in regionale zorgzones, met een ‘maximale overlap’ tussen deze EL-zones en de klinische netwerken.
 • Het juridisch raamwerk moet intussen verder vorm krijgen in Vlaanderen zodat najaar 2018 per netwerk een regionaal zorgstrategisch plan tot stand kan komen. Met onder meer een diepere analyse van geselecteerde zorgopdrachten: ouderenzorg, moeder & kind, spoedgevallen…

Wat met Brussel en Wallonië?

Voor de Vlaamse ziekenhuizen ligt de bal dus weer in hun kamp. Al zal de netwerkstress daarmee in eerste instantie zeker niet verdwijnen, zie ook ons nakend congres hierover. Hoe het intussen in Brussel en Wallonië verder moet, is zeer de vraag.

Het risico bestaat zelfs dat door deze tempoversnelling in Vlaanderen de Belgische gezondheidszorg nog verder uiteen groeit, al kan dit ook een aansporing zijn om langs Franstalige kant een aantal belangrijke knopen door te hakken. Insiders blijven ook vrezen dat dit de aanzet vormt om op langere termijn tot echte ziekenhuisfusies te komen. Iets wat zowel Maggie De Block als Jo Vandeurzen tot nu toe in alle toonaarden ontkenden.

Wait and see…

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Guy NOLLET

  30 januari 2018

  Ziekenhuisfusies is de enige logische uitkomst!