Budget financiering werkingskosten ziekenhuizen bijna 9,5 miljard

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp KB goed dat het budget financiering werkingskosten van de ziekenhuizen finaal vastlegt op 9.472.970.059 euro voor 2021.

Oorspronkelijk was 9.483.240.295 vastgelegd, maar in het ontwerp zijn verschillende maatregelen opgenomen die een aanpassing vragen:

  • voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg in de ziekenhuizen in deze periode van gezondheidscrisis wordt een budget van ruim 46 miljoen getransfereerd van het Riziv naar het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, om "enerzijds de toegankelijkheid snel te verbeteren en anderzijds de klinische capaciteit te versterken", heet het.
  • het totale budget van 22 miljoen voor de mobiele teams "Preparedness first line" (HOST), wordt op 13.750.000 euro gebracht, aangezien het project gefaseerd zal worden geïmplementeerd

Het herberekend globaal budget voor 2021 bedraagt zodoende 9.472.970.059 euro.

Het ontwerp werd ter ondertekening voorgelegd aan de regering.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.