Covid-19- en niet-Covid-19-patiënten overbrengen naar ziekenhuizen in buurlanden

Voortaan is bij de spreiding van patiënten ook een overbrenging naar ziekenhuizen in een buurland mogelijk om de Belgische ziekenhuizen te ontlasten. Hierbij de procedure en de maatregelen om deze overbrenging vlotter te laten verlopen.


Hoe lang geldt deze maatregel m.b.t. overbrenging?
Vragen?
​Welke patiënten kan u overbrengen?
U mag Covid-19-patiënten overbrengen die zijn opgenomen op een afdeling voor intensieve zorg (Covid-ICU) of op een gewone verpleegeenheid voor niet-intensieve zorg (non-ICU-Covid).

Nieuw is dat u in allerlaatste instantie ook niet-Covid-19-patiënten kunt overbrengen die op een afdeling voor intensieve zorg (non-Covid-ICU) zijn opgenomen.

Welke procedure volgt u voor de overbrenging?

U volgt meerdere stappen:

  • Vooraleer een patiënt over te brengen, vergewist u er zich van dat het buitenlands ziekenhuis bereid is om Covid-19-patiënten en niet-Covid-19-patiënten op te nemen.
  • Eens de patiënt is overgebracht, brengt u de verzekeringsinstelling van deze patiënt zo snel mogelijk op de hoogte en bezorgt de nodige informatie, in functie van het statuut van verzekerbaarheid van uw patiënt.

Hoe factureert u de overbrenging naar een buitenlands ziekenhuis?
De ziekenwagen die de patiënt overbrengt, factureert aan het Belgisch ziekenhuis. Het Belgisch ziekenhuis kan de terugbetaling vragen volgens de met de FOD Volksgezondheid gemaakte afspraken.

Indien u een beroep moet doen op een ziekenwagen via het eenvormig oproepstelsel, dan worden de kosten ten laste genomen volgens de met de FOD Volksgezondheid gemaakte afspraken.

Hoe lang geldt deze maatregel m.b.t. overbrenging?
Deze procedure van overbrenging van COVID-19-patiënten vanuit Belgische ziekenhuizen naar ziekenhuizen in een buurland, geldt voor een overbrenging van 1 mei 2021 tot uiterlijk 30 juni 2021.

Aandacht: de procedure van overbrenging van COVID-19-patiënten vanuit Belgische ziekenhuizen naar ziekenhuizen in een buurland is een verlenging van een gelijkaardige maatregel die van toepassing was voor een overbrenging tot uiterlijk 30 april 2021.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.