"Cruciale hindernis voor akkoord arbeidsvoorwaarden" (Vaso)

De onderhandelingen over een wettelijk kader en sociale bescherming voor jonge artsen vorderen, maar een akkoord is nog niet in zicht. Vaso vraagt een duurzame, efficiënte en toekomstgerichte oplossing. “Uniforme arbeidsvoorwaarden kunnen pas toegepast worden als de tegenstrijdige rol van opleider en werkgever in ziekenhuizen gescheiden wordt, daar knelt het schoentje” aldus Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso.

Op 19 mei 2021 moeten de ziekenhuisbeheerders en artsenvertegenwoordigers een akkoord bereiken, zoniet zullen de Aso's op donderdag 20 mei nationaal het werk moeten neerleggen om hun stem te laten horen. Dat werd eerder al aangekondigd door Vaso en hun Franstalige tegenhanger Cimacs.

Bilaterale gesprekken met artsensyndicaten, ziekenhuizen en het kabinet van Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke verlopen in een constructieve sfeer met een absolute wens om tot een oplossing te komen, luidt het. Ondertussen hebben verschillende ziekenhuisdirecties, opleiders en medische raden reeds hun steun betuigd, en ook de Orde der Artsen onderschrijft de eisen van de jonge arts-specialisten in opleiding. 

Dubbele rol van werkgever en opleider

Vaso-voorzitter Jonas Brouwers: “Heel wat problemen op de werkvloer kunnen vermeden worden door de rol van werkgever en opleider te splitsen. Wie durft immers aanklagen dat de wachtdiensten niet worden uitbetaald of verlof niet opgenomen kan worden, als die werkgever gelijktijdig de persoon is die over je opleiding beslist?” 

Ook het gebrek aan transparante controle bij wantoestanden moet structureel aangepakt worden. “Een sluitend wettelijk kader is niet voldoende, er is nood aan een onafhankelijke scheidsrechter die beschikt over alle nodige info en kort op de bal kan spelen bij misbruik. De bestaande systemen zijn omslachtig, ontoereikend en te log om in te grijpen waar nodig. Dat hebben we de afgelopen 40 jaar gemerkt, en erkennen ondertussen alle partijen.” 

Staking komt dichterbij 

De deadline van 19 mei nadert met rasse schreden, maar een akkoord is nog niet binnen handbereik. “We blijven hard werken achter de schermen om tot een duurzame, structurele oplossing te komen, zodat een staking kan vermeden worden. Als er geen redelijk compromis op tafel komt, zullen we op 20 mei echter in alle Belgische ziekenhuizen het werk neerleggen” aldus Jonas Brouwers. Of de paritaire commissie de komende 8 dagen zal klaarspelen waar ze het afgelopen jaar niet in slaagde, zal nog moeten blijken.

> Lees ook: steun Orde der Artsen

> Assistenten: baremakwestie blijft knelpunt

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.