De Croo I mikt op nieuwe staatsstructuur uiterlijk vanaf 2024, oplossing artsenquota beloofd

Het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen bevat een belangrijk stuk rond staatshervorming. Twee ministers, één van elke taalrol, zullen werken aan een nieuwe staatsstructuur, uiterlijk vanaf 2024, "met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling". Ze zullen hiervoor de nodige steun zoeken in het parlement.

De nieuwe staatsstructuur moet ertoe leiden dat "de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden".

Homogene gezondheidszorg

De regering wil vooral deze legislatuur werken aan een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. De deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen inzake de organisatie van de zorg, terwijl de financiering federaal blijft. "De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt", luidt het.

Asymmetrisch

Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op "asymmetrische wijze" kunnen uitoefenen. Met andere woorden: de federale regering zal voor deze bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel, "om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de verschillende gebieden van het land". Dat moet toelaten om het federale beleid af te stemmen op dat van de deelstaten.

Artsenquota

Er wordt ook een oplossing in het vooruitzicht gesteld rond de artsenquota, het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen. Dat dossier zorgt al decennia voor communautaire discussies. Nu zouden de federale quota en de subquota voor specialisaties die de deelstaten vastleggen "op mekaar worden afgestemd". Er zou ook een responsabiliseringsmechanisme komen voor wie de federale quota niet respecteert.

Nog een symbolisch "communautair" stukje uit het regeerakkoord: de deelstaten zullen de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.