Dringende Geneeskundige Hulpverlening: patiënt naar geschiktste, niet naar dichtste ziekenhuis

De wet- en regelgeving inzake de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) wordt zodanig hervormd dat  een patiënt in functie van de bedreigde gezondheidstoestand dringend en meteen naar het meest geschikte ziekenhuis wordt vervoerd en niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat zegt het regeerakkoord van De Croo I, die ook de eerste lijn verder wil versterken.

In samenwerking met de deelstaten moet de eerstelijnsgezondheidszorg worden gerevaloriseerd en verder versterkt. Een goed gestructureerde, sterke en performante eerstelijnsgezondheidszorg is een sleutel voor de toekomst, menen De Croo en Magnette.

Apotheker

Die eerste lijn moet in diens rol als bewaker en coach van ons systeem verder worden ondersteund. Dat is zeker ook zo voor de apothekers met wie de regering de reflectie over hun toekomstige rol verderzet, bv. in het kader van een meerjarenkalender.

Therapietrouw en preventie

Binnen de financiering van de eerste lijn bevorderen we de componenten die samenwerking en preventief en gericht handelen aanmoedigen. Daarbij zetten we ook in op het bevorderen van de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg (van huisarts, verpleegkundige en apotheker als zorgverstrekker) in het bijzonder wat therapietrouw en preventie betreft.

Coronacommissaris voor 12 maanden

De regering stelt voor een periode van twaalf maanden een bevoegd commissaris/intendant aan, bijgestaan door een equipe, om de afstemming van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten te verzekeren. Het mandaat is verlengbaar per perioden van zes maanden.

De commissaris wordt eveneens bijgestaan door een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité, dat kan worden aangevuld met buitenlandse wetenschappers en door een team van projectbeheerders, dat op een gestructureerde manier nieuwe inzichten over het virus bijhoudt en ook waakt over de maatschappelijke, economische en sociale impact van maatregelen.

Iets over die coronacommissaris lekte ook al begin augustus uit, toen Wilmès I nog in  het zadel zat.

> Lees ook: Dan toch coronacommissaris

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.