Eerste kwaliteitsrapportering GGZ legt informatiemanco bloot

Positief bij deze eerste rapportering is de hoge algemene appreciatie van de patiënten (driekwart gaf in 2019 minstens 8/10). Maar vooral het informatieve aspect dat vandaag steeds meer aan belang wint, moet beter bij de zowat 4.000 ingevulde vragenlijsten.

Directeur van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) Svin Deneckere geeft aan dat deze eerste rapportering ons nog niet te ver mag leiden. De deelnemende voorzieningen nemen zeker een voortrekkersrol op en dat is positief. Maar de participatie moet bijvoorbeeld nog de hoogte in (nu amper 40% van alle voorzieningen - enkele GGZ-voorzieningstypes zijn pas gestart wat mee dit lage percentage verklaart). “Waar we naartoe willen, is een meer gebruiksvriendelijke website, een hogere deelname over de verschillende zorgsectoren heen en een kernset van valide én relevante indicatoren per sector. Dat moet een patiënt helpen om geïnformeerde keuzes te maken.”

De rapportering mag dan nog in haar kinderschoenen staan, enkele trends tekenen zich onmiskenbaar af.

Hoog

Positief is het doorgaans goede tot uitstekende zorgniveau. Driekwart van de deelnemende patiënten gaf in 2019 een 8 of meer op 10 als algemene beoordeling. Meer dan de helft van de patiënten zou de voorziening “zeker wel” aanbevelen aan vrienden en familie. Ongeveer de helft van de patiënten voelde zich “altijd” geholpen door de behandeling. Meer dan behoorlijk scoorden ook:

  • Afspraken waar de patiënt terecht kan bij problemen na de behandeling: (87%).
  • Mee kunnen beslissen over het einde van de behandeling (85%) maar toch lieten amper 4 op de tien patiënten weten dat ze “altijd” kunnen meebeslissen over de inhoud van de behandeling.
  • Respect voor privacy (71%) en respect door hulpverleners voor de patiënt (69%).

Laag

  • Lagere scores werden in 2019 gegeven aan informatie op allerlei manieren:

over de behandeling (kosten, 30%), eenduidige info tussen hulpverleners (32%),  info over medicatie en bijwerkingen (33%) en informatie over de psychische problemen zelf (34%). Relativerende noot: deze percentages slaan telkens op de topscore ‘altijd’. De ideale wereld dus. Vaak werd dus ‘deels’ of ‘soms’ info verschaft. In die zin zijn de cijfers iets te negatief voorgesteld, al moet het de bedoeling zijn om hier zo goed mogelijk te scoren.

  • Veiligheid: gemiddeld gaf 60% aan zich “altijd” veilig te voelen.
  • Patiëntenrechten eerbiedigen: gemiddeld gaf slechts 30% van de patiënten de topscore “altijd” op.
  • informatie over het recht op vragen van een ‘tweede mening’.

Tot zover de patiëntervaringen. De meting zoomde ook nog in op het aspect ‘patiëntveiligheid’.

Geneesmiddelenvoorschrift, handhygiëne

  • Aan de indicator ‘volledigheid van geneesmiddelenvoorschrift’ namen de psychiatrische

ziekenhuizen, de PAAZ en de PVT deel. Gemiddeld kon 97,4% van de voorschriften in 2019 als volledig worden beschouwd.

  • Aan de indicator ‘handhygiëne’ namen in 2019, het tweede jaar van deze meting, 7 van de 32 psychiatrische ziekenhuizen deel. Gemiddeld toonde minder dan 60% van de zorgverleners en medewerkers zich in orde met de basisrichtlijnen handhygiëne in 2019. Wellicht zal dat na de coronacrisis een pak beter scoren.
  • De indicator ‘suïcidepreventiebeleid’: 90% van de te verwachten richtlijnen omtrent suïcidepreventie was ook effectief terug te vinden in het beleid en procedures. Ten opzichte van 2017 was er in 2019 een verbetering van 10% merkbaar.

Tot slot nog melden dat gelijktijdig met de ggz-rapportering ook een update van de patiëntenpeilingen van de AZ’s gepubliceerd wordt. De resultaten liggen in lijn met de vorige metingen. Wel worden voor het eerst ook resultaten van de dagziekenhuizen gepubliceerd. De resultaten voor dagziekenhuis zijn over het algemeen beter dan die van de gewone opname. De verbeterpunten zijn gelijkaardig, zoals bijvoorbeeld omtrent het verlenen van voldoende info over de kostprijs van de behandeling.

Via deze site wil het VIKZ op termijn elke burger en zorgvoorziening een platform bieden om de gemeten resultaten te vergelijken en op te volgen doorheen de tijd.

> Lees ook: "Informatie belandt nog niet altijd bij de personen voor wie ze bedoeld is" (Gert Peeters)

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.