Franstalige specialisten in opleiding moedwillig buitenlandse stage ontzegd? (N-VA)

Vorige maand klaagde een Franstalige arts-specialist in opleiding een besluit van minister De Block aan, dat artsen-specialisten in opleiding zou verbieden om een stage te lopen in het buitenland (Healthcare Executive, 06/12). De Franstalige Gemeenschap had dit besluit ingeroepen om de ASO in kwestie een stage in Parijs te ontzeggen. Deed ze dat moewillig? Dat vraagt de N-VA zich af.

Concreet ging het hier over een niveau 3 opleiding, die in tegenstelling tot de niveau 2 opleidingen, volgens de Franstalige Gemeenschap enkel in eigen land zouden mogen worden gevolgd.

Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) vond deze kwestie bijzonder vreemd: “dergelijke doorgedreven specialistische opleidingen kunnen net vereisen dat er kennis wordt opgedaan, die niet noodzakelijk in eigen land aanwezig is.”

Ze ondervroeg minister Maggie De Block dan ook over de bedoelingen van het ministeriële besluit in kwestie.

Inperking enkel voor niveau 2

Uit het antwoord bleek dat een Europese richtlijn met betrekking tot beroepskwalificaties (2005/36/EC) stipuleert dat een beroepsstage in een andere lidstaat van de EU moet worden erkend door het land van oorsprong. De duur van de buitenlandse stage kan evenwel worden ingeperkt. 

Bij de omzetting van de richtlijn naar Belgische wetgeving door De Blocks besluit, werd deze inperking in de praktijk overgenomen. De inperking geldt echter enkel voor de niveau 2 specialisaties, waarbij maximaal 1/3 van de opleiding in het buitenland mag worden gevolgd, zodat er voldoende ervaring in eigen land kan worden opgedaan. Voor de opleidingen van niveau 3 geldt evenwel géén beperking, ze mag dus in principe voor 100% in het buitenland worden gevolgd.

Foute interpretatie moedwillig?

Uiteindelijk bleek de Franstalige Gemeenschap het besluit van De Block compleet fout te hebben geïnterpreteerd. Daarbij stelt zich de vraag of de Franstalige Gemeenschap dit moedwillig deed om ASO’s – uiteindelijk relatief goedkope specialisten - in de eigen ziekenhuizen te houden. Gijbels: “ik ga er dan ook van uit dat de Gemeenschap haar fout rechtzet en ASO’s zal toelaten hun stage in het buitenland te volgen. Het gaat hier immers om de vervolmaking van specialisten, wat het hele gezondheidssysteem ten goede komt.”

Intussen verontschu!digde de Franstalige Gemeenschap zich voor de fout.

> Lees  ook: ASO's verboden om stage te lopen in het buitenland

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.