Halen Vlamingen deadline zesde staatshervorming?

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voert verder de bevoegdheidsoverdracht uit van de zesde staatshervorming. Tegelijk werkt het een nieuw Vlaams beleid uit. Het overgangsprotocol tussen de federale en Vlaamse overheid loopt tot 1 januari 2018. Wordt die deadline gehaald? Daarover gaat onder meer het VAV-congres over enkele weken.

Geert Debruyne, voorzitter van het VAV (Vlaams Artsenverbond) stelt vast dat het kabinet Vandeurzen hard werkt aan de hertekening van de Vlaamse eerstelijnszorg. Concrete veranderingen worden steevast voor 2019 vooropgesteld. Vers in het geheugen liggen de strubbelingen rond de contingentering en de invoering van het Franstalige toelatingsexamen. Die bereiken nu hopelijk een eindpunt nu de Raad van State het licht op groen zette.

Debruyne blijft sceptisch over de wettelijke, juridische en financiële gevolgen van deze zesde staatshervorming, “zelfs wanneer een zekere gunstige conjunctuur voor de federale regering leuk meegenomen is. Brussel rijft een groot bedrag binnen maar heeft als gewest geen enkele bevoegdheid over persoonsgebonden aangelegenheden. De Franstalige Gemeenschap is alvast tot vandaag onbestuurd, en wellicht onbestuurbaar.”

Uiteraard kent ook Vlaanderen eigen typische problemen zoals een belangrijker voortschrijdende vergrijzing, “terwijl de overheveling van bevoegdheden niet door de overheveling van evenwaardige middelen wordt ondersteund.”

Intussen stijgt de kieskoorts alweer, zowel op gemeentelijk als federaal vlak.

“Tijd dus voor een symposium over de Vlaams gezondheidsbeleid na de 6de staatshervorming”, aldus de VAV-voorzitter. Allen daarheen!

In het kort:
Symposium Vlaams Artsenverbond, 23/9
Thema: “Vlaamse gezondheidszorg na de 6de staatshervorming”.
Herman Teirlinckauditorium KBC Groep nv Havenlaan 2, 1080 Brussel
Inschrijving kan elektronisch via info@vgv.be
Zie hier voor programma en inschrijvingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.