Helft nieuwe leden Amonis is arts

Amonis hield zijn jaarlijkse algemene vergadering vorige week donderdag. Daarbij werden de resultaten voor 2019 voorgesteld en het rendement dat aan de leden wordt aangeboden. 

Amonis blijft zijn leden een globaal nettorendement aanbieden dat volgens het pensioenfonds tot de beste op de markt blijft behoren: 2,15% in 2019. Dat kon omdat 2019 een succesvol jaar was. 

Het globaal nettorendement van 2,15% wordt toegekend op de 3 pensioenproducten: het sociaal en gewoon VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen) en het VAPZNP (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen als Natuurlijk Persoon), nog dikwijls pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) genoemd.

Amonis zegt ook na pensioenopname voor zijn leden te zorgen. Leden die hun rust- of overlevingspensioen van Amonis ontvangen in de vorm van een maandelijks rente, zullen hun rente met 1% zien stijgen, dit om hun koopkracht te handhaven.

Brexit of de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China hebben enkele maanden lang de markten beïnvloed. Het investeringsmodel van Amonis zorgde voor stabiliteit. Daarnaast volgde het pensioenfonds verder zijn ESG-beleid (sociale, milieu- en ethische aspecten): eind 2019 werd bijna 85% van de portefeuille als conform de gedefinieerde principes beschouwd. Tom Mergaerts, CEO van Amonis: "Dit ligt ons na aan het hart en ons doel is om de portefeuille tegen 2020 bijna volledig volgens deze ESG-principes te beheren."

Op 31 december 2019 had Amonis 28.832 leden: 27.547 met een professionele activiteit en 1.285 begunstigden van een rust- of overlevingsrente. In 2019 zijn er 809 nieuwe leden aangesloten (ruim een op de twee nieuwe leden is arts), en bijkomend hebben nog eens 498 leden zich opnieuw aangesloten na het testen van producten bij de concurrentie. Artsen blijven de meest vertegenwoordigde groep binnen Amonis (ongeveer twee op de drie).

Een specifieke campagne gericht op apothekers die in 2019 van start ging, toonde een duidelijke belangstelling van deze beroepsgroep voor de producten en diensten van Amonis.

Ruim 2 miljard belegd

Het totale netto-incasso voor 2019 bedraagt 91.930.899 euro, een mooie groei van bijna 3%. Het belegd vermogen op 31 december 2019 bedroeg 2.010.220.136 euro.

Naast de ondersteuning van jongeren bij hun administratieve procedures aan het begin van hun carrière, heeft Amonis met een geselecteerde partner exclusieve, voordelige voorwaarden voor haar leden bedongen voor een reeks verzekeringsproducten. Tom Mergaerts, CEO van Amonis: "Door het productaanbod uit te breiden, hopen we onze leden oplossingen te bieden voor de verschillende aspecten van hun noden".

Zoals we eerder al schreven gaf dr. Herwig Van Dijck de voorzittersfakkel door aan dr. Dirk Bernard. Dr. Dirk Bernard is specialist in klinische biologie in het AZ St Lucas in Brugge.

> Lees ook: Dirk Bernard nieuwe Amonis-voorzitter

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.