Kindergeneeskunde in 2020, en daarna

De pediaters hebben een specifieke en belangrijke taak in het gezondheidsbeleid. Zij zijn niet vergelijkbaar met de huisartsen, deze laatsten bieden elke burger een alles overkoepelend gezondheidsbeleid. De pediaters focussen op de bevolkingsgroep waarin de grootste verwachtingen liggen. De kinderen van vandaag worden immers de sterkhouders van morgen, zo leidt VBS-secretaris-generaal Donald Claeys het opiniestuk kinderartsen in voor 'Good ViBeS'.

"Vele collega’s kinderartsen willen een meer gespecifieerde bekwaming. Met de doorgedreven kennis van specifieke ziektebeelden zijn het die pediaters met bijzondere bekwaming die het zieke kind de beste kansen geven."

"Voor dit profiel vragen zij al lang duidelijkheid bij de overheid!", besluit dr. Claeys zijn inleiding. Hier volgt de tekst waarin de kinderartsen hun visie uiteenzetten.                                       

"De missie van de kinderartsen strekt zich uit van de eerste levensjaren (soms nog voor de geboorte) tot de late adolescentie. Het terrein van de zorg is zeer breed en betreft een populatie van  2.400.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in België, d.w.z. meer dan 20 % van de Belgische bevolking."

"De pediatrische zorg voor kinderen is onderverdeeld in eerstelijnszorg in samenwerking met de huisartsgeneeskunde, en tweede- en derdelijns specialistische zorg. Net als in de geneeskunde voor volwassenen is de zorg voor kinderen en jongeren steeds meer gespecialiseerd geworden. Binnen de kindergeneeskunde hebben zich subspecialismen ontwikkeld zoals neonatologie, pediatrische intensieve zorg, pneumologie, cardiologie, neurologie, nefrologie, gastro-enterologie, hemato-oncologie, endocrinologie, reumatologie, dermatologie, infectiologie, enz."

"Vandaag moeten we echter jammer genoeg vaststellen dat, ondanks herhaalde aanvragen bij de minister van Volksgezondheid, alleen neonatologie, kinderneurologie, pediatrische hemato-oncologie en, zeer recentelijk, infectiologie officieel zijn erkend. Dit bemoeilijkt of verhindert de toegang tot bepaalde geneesmiddelen voor kinderen, vormt een probleem voor pediatrische zorgconventies en -programma’s, en leidt tot een onaangepaste nomenclatuur, die deze gespecialiseerde disciplines niet correct naar waarde schat."

"De kinderarts is ook betrokken bij programma’s voor preventieve geneeskunde en is een belangrijke actor in de revalidatiezorg voor kwetsbare kinderen en kinderen met chronische pathologieën, in het bijzonder kinderneurologische en kinderpsychiatrische aandoeningen. De zorg kadert altijd in een globale visie die de geestelijke gezondheid van het kind of de jongere onderkent en rekening houdt met zijn of haar leefomgeving en sociale en familiale setting."

"De covid-crisis die we nu meemaken, heeft de Belgische kinderartsen gemobiliseerd. Vanaf het begin van de epidemie hebben zij zich, samen met andere partners, georganiseerd in een Belgian Pediatric covid 19 Task Force (BPCTF). De kinderartsen hebben gestreden om maskers, instrumenten en middelen voor tests te verkrijgen. Dankzij de expertise en informatie die door de kinderartsen op zowel nationaal als Europees niveau werd verzameld, zijn de maatregelen aangepast aan de specifieke epidemiologische gegevens over kinderen. Dit heeft geholpen om  de maatregelen in ziekenhuizen, in de ambulante praktijk en in de leefomgeving van de kinderen te verfijnen."

"Hoewel kinderen grotendeels gespaard lijken te blijven van covid-19, althans in termen van ernst, heeft het virus een grote invloed op hun cognitieve en psychosociale ontwikkeling."

"De kinderarts levert als deskundige in kinderen de expertise die nodig is om de gezondheidsaanbevelingen af te stemmen op de wetenschappelijke literatuur, maar ook op de noden van het kind op het vlak van ontwikkeling en welzijn."

"Sinds het begin van de gezondheidscrisis werkt de BPCTF samen met verschillende instanties en organisaties, waaronder de politieke verantwoordelijken, de GEES, Sciensano en de RAG, en verstrekt hen advies op basis van wetenschappelijke en medische inzichten."

"Op een moment dat de lockdown is afgebouwd en gedeeltelijk weer wordt ingevoerd, stellen wij voor dat u eens naar de website surft die op 1 augustus werd gelanceerd: https://www.joy-platform.be. Dit initiatief van de verschillende beroeps- en wetenschappelijke organisaties van kinderartsen, met de medewerking van de kinder- en jeugdpsychiaters en de steun van een aantal officiële instanties, is gericht op een positief evenwicht met focus op de rechten, het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in België tijdens en na covid-19."

Dr. Marianne Michel , bestuurslid Beroepsvereniging

Dr. Pierre Philippet , bestuurslid Beroepsvereniging

Dr. Marc Raes , voorzitter BVK

Dr. Tyl Jonckheer , voorzitter Beroepsvereniging

Prof. Ann De Guchtenaere, voorzitter Belgische Academie voor Kindergeneeskunde

Prof. An Bael , bestuurslid Beroepsvereniging

> Lees ook: "Laat alle kinderen voltijds terug naar school gaan op 1 september"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.