“Geen kiwimodel voor antibiotica”

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is geen voorstander van de invoering van een kiwimodel voor antibiotica. Dat antwoordde hij op een vraag van de kamerleden Robby De Caluwé (Open VLD) en Sofie Merckx (PVDA-PTB).

Naast het al langer bestaande systeem van de individuele feedback van de huisarts over zijn voorschrijfgedrag inzake antibiotica probeerde de vorige regering het aantal voorschriften van dit type geneesmiddelen te verminderen door het remgeld voor patiënten te verhogen. Een slag in het water volgens Sofie Merckx.

Een studie van de Christelijke Mutualiteiten toont aan dat de prijsverhoging, ingevoerd op 1 mei 2017, niet leidde tot een verminderd antibioticagebruik, maar dat het de patiënt wel meer kostte. Op jaarbasis zouden de patiënten ongeveer 24 miljoen extra remgeld betalen.

“Het was dus een inefficiënte en botte besparing op kap van de patiënt, in het bijzonder van de kwetsbare patiënten voor wie de verandering van terugbetalingscategorie van B naar C natuurlijk zwaarder doorweegt dan voor andere patiënten.”

Het PVDA-PTB-kamerlid stipt nog aan dat de maatregel onwettelijk is omdat België gebonden is aan het Europees verdrag dat het remgeld op essentiële geneesmiddelen vastlegt op een maximum van 25% van de kostprijs. Toenmalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verhoogde het remgeld voor iedereen tot 50%.

Of Vandenbroucke de remgeldverhoging van de vorige regering wil terugdraaien, werd niet helemaal duidelijk in zijn antwoord. Zijn diensten werken aan een one-healthactieplan om antimicrobiële resistentie te bestrijden en overmatig antibioticagebruik aan te pakken. De besprekingen hierover zitten in een laatste fase, maar zijn nog niet afgerond. Daarom kon en wilde de minister nog geen concrete maatregelen aankondigen.

Wat er alvast zeker niet komt is een kiwimodel voor antibiotica. “Ik denk dat het voor antibiotica geen goede oplossing is. Een openbare aanbesteding zou immers leiden tot een unieke aanbieder, die dan monopolie krijgt, met een beperking van het gamma therapeutische alternatieven tot gevolg. En dan krijgt men opnieuw risico’s op tekorten en onbeschikbaarheden”, besloot de minister zijn antwoord.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.