Minimumvoorwaarden opleiding ASO's in Staatsblad

Het KB minimumvoorwaarden ASO's over de collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in het Paritair Comité artsen-ziekenhuizen, is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De overeenkomst wordt van kracht met ingang van het academiejaar 2021-2022 en wordt door de opleiders en de ziekenhuizen toegepast met ingang van de datum in het opleidingsplan van de ASO als aanvangsdatum van het nieuwe academiejaar. 

De ASO wiens opleiding al startte vóór de inwerkingtreding van dit akkoord en wiens bezoldigingsvoorwaarden gunstiger zijn dan deze voorzien in de artikelen 1 tot en met 5 van het koninklijk besluit en in artikel 9, kan uitdrukkelijk en schriftelijk verzoeken om handhaving van de op hem toegepaste bezoldigingsvoorwaarden gedurende de academiejaren 2021-2022 en 2022-2023. Dat op voorwaarde dat de opleiding tijdens deze academiejaren wordt voortgezet in ziekenhuizen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit akkoord gunstigere bezoldigingsvoorwaarden boden. 

> Integrale versie van het KB

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.