Moderne cardiologie in het gedrang?

"Komt moderne cardiologie in het gedrang met het nieuwe financierings- en netwerkmodel van de overheid?". Dat was de wat uitdagende titel waarmee de voorman van Zorgnet-Icuro zijn voordracht aansneed opo het BSC-congres van de cardiologen donderdag.

1 - Klinische netwerken

Het overzicht van de huidige situatie met de klinische netwerken is wellicht genoegzaam bekend. Geboers stelde vast dat het oorspronkelijke uitgangspunt sterk wijzigde: bij de start van het netwerkconcept wou men vanaf 2016 besparen: 100 miljoen op het BFM, 36 miljoen door netwerken. "Tot nu toe is daarvan nergens een spoor", stelt hij vast. "De financiering blijft tot nu toe onduidelijk. Iedereen kan nog steeds alles doen qua organisatie en budgettering. Qua organisatie gebeurt dat ook: vandaag worden netwerken gevormd met een grootte van twee tot zeven ziekenhuizen. Of men over de regio’s heen zal samenwerken blijft onduidelijk."

Nog enkele vaststellingen:

"Ziekenhuizen zelf moeten (op dit moment) niet vrezen dat ze zullen worden opgeslokt door een netwerk: ieder ziekenhuis behoudt zijn erkenning en dus ook zijn verantwoordelijkheid. Het moet wel deel uitmaken van een netwerk."

"AZ’s moeten voor supraregionale netwerken (met referentiecentra, universiteiten) minstens met één van die instellingen samenwerken, maar het kan ook met een tweede daarnaast."

"Het netwerk krijgt een dominante rol via zijn raad van bestuur, hoofdarts en medische raad. De hoofdarts van het netwerk domineert de hoofdarts van ziekenhuisartsen in een netwerk. Algemene overeenkomsten of financiële contracten met specialisten moeten op netwerkniveau gesloten worden."

Governance hete aardappel

Dokter Geboers stipte zelf aan dat een aanzienlijk probleem de ziekenhuisgovernance blijft. Zorgnet-Icuro staat hier lijnrecht tegenover de syndicaten ASGB en Bvas die een gelijkwaardige vertegenwoordiging van artsen eisen in het bestuur. Het VBS is daar niet over te spreken zoals blijkt uit het jaarverslag van Marc Moens die Marc Geboers daarover stevig aanpakte, maar die laatste blijft daar rustig onder: "We geraken er wel uit", liet hij De Specialist weten.

Recente evoluties

Een belangrijk moment wordt nu de interministeriële conferentie eind februari. In de aanloop daar naartoe werden ook de Noord-Zuidtegenstelllingen aangescherpt. Maar Geboers hoopt dat volgens het voorgestelde schema tegen de vakantie alles 'solider' wordt (als ook de wetteksten bediscussieerd zijn). 

Wat de cardiologie betreft, stelde hij de huidige stand van zaken voor in het volgende schema:

 

Locoregionaal

supraregionaal

Zorgprogramma A

Zorgprogramma's B1/B2

Zorgprogramma P (pacemakertherapie)

Zorgprogramma B3

Rizivconventies cardio

Programma T (transplantatie)

 

C (congenitale pathologie)

 

E (elektrofysiologie)

 

TM

 

Mitraclip

 

2 – laagvariabele zorg

De laagvariabele zorg wou wellicht starten op 1 januari 2019, al werd eerder een vroeger moment vooropgesteld. Zoals bekend gaat het om een prospectief financieringssysteem. De nomenclatuur moet dan naar 0 euro teruggezet worden voor de facturatie, maar de registratie moet doorlopen. Een uitdagende operatie... 

3 – P4Q

Pay for quality wordt zeer bescheiden ingevoerd, maar dat het principe wordt ingebouwd, is wel een belangrijke stap. Het gaat over een bedrag van 6 miljoen op een totaalbudget van ruim 8 miljard euro. Dat wordt toegekend volgens een puntensysteem (zie tabel)

Ziekenhuisgelinkt

pathologiegelinkt

Structuur/proces

Proces/resultaat

35 punten/20 punten

25 punten/0 punten

Ziekenhuizen zullen bijvoorbeeld worden beloond als ze incidenten registreren volgens het boekje. Ook patiëntenervaringen zullen van invloed zijn, al is die invloed beperkt wegens het risico op gaming (sjoemelen met de gegevens).

Dat dus voor de moderne cardiologie die zo te zien in eerste instantie nog niet in het gedrang komt door de hervormingsplannen.

Eerder verzorgde Prof. Claeys, BSC-voorzitter, de inleiding met onder meer de constatatie dat de toenemende toepassing van cardio-guidelines de mortaliteit via hartaandoeningen doet dalen. "Uitdagende en veelbelovende ontwikkelingen vinden we in genetic engineering: in de toekomst zullen kinderen met ouders die een genetische hartaandoening hebben, vrij zijn van die genetische kwalen", was hij optimistisch. 

Hij stelde ook de oprichting voor van de Belgische Heart Foundation ten voordele van het onderzoek. U vindt alle informatie op deze site

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.