OESO-rapport looft Vlaamse apothekers

Loven is uiteraard niet het oogmerk van een OESO-rapport. Maar als een vereniging die 35 landen vertegenwoordigt, in een rapport over dementie een paragraaf besteedt aan een initiatief van de Vlaamse apothekers voor de omkadering van personen met dementie, dan mag men stellen dat het initiatief niet onopgemerkt voorbijgegaan is.

Het initiatief in kwestie is FAZODEM (Farmaceutische zorg voor personen met dementie). Het gaat om een opleidingspakket dat het Vlaams Apothekers Netwerk ontwikkeld heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en waarover we al eerder berichtten.

Uitgangspunt is de laagdrempelige toegang tot de apotheek. In een uitgebreide documentatiemap, die in de afgelopen maanden op verschillende plaatsen via avondsessies is voorgesteld, leest de apotheker hoe hij kan bijdragen tot het opmerken van de eerste tekenen van dementie. Op die manier kan hij een vroegtijdig consult bij de arts aanbevelen. Als de diagnose eenmaal gesteld is, kan hij helpen met het doorverwijzen naar verschillende hulporganisaties, waarbij ook de draagkracht van de mantelzorger in beeld komt. En vanzelfsprekend heeft de apotheker een belangrijke taak bij de ondersteuning van het goed gebruik van medicatie.

Net zoals iedereen blijven ook personen met dementie graag zo lang mogelijk thuis wonen, stelt de OESO vast. Maar de ambulante structuren zijn niet altijd even goed voorbereid op een adequate omkadering van thuiswonende patiënten met dementie. Ook in de residentiële zorg is het beleid niet altijd even goed opgezet: bijna 70% van de bewoners heeft één of andere vorm van cognitieve disfunctie, maar vaak is het personeel onvoldoende opgeleid om hierop in te pikken.

Daarom heeft de OESO het zorgaanbod in OESO-landen in kaart gebracht. In vijf OESO-landen is een project opgetekend om apothekers beter voor te bereiden op de begeleiding van mensen met dementie. Apothekers “kunnen de kwaliteit van de dienstverlening aan personen met dementie verbeteren, en de kennis over dementie verbeteren bij mensen die niet echt de gelegenheid hebben om zich over deze ziekte de informeren”, schrijft de OESO.

“Inzetten op preventie van dementie sluit niet alleen aan bij het groeiende wetenschappelijke onderzoek naar risicofactoren, maar ook bij de Vlaamse beleidsdoelstellingen”, zegt apr. Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekers Netwerk. “Apothekers kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren tot sensibilisatie en vroegtijdige detectie bij personen met dementie. Tegelijkertijd zetten we actief in op deskundigheidsbevordering bij de Vlaamse apotheker inzake farmaceutische zorg bij personen met dementie.”

 

> Lees ook: "Apotheker pikt dementiezorg op"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.