"Ook gezondheidszorg moet naar Vlaanderen"

 

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pleitte op de Vlaamse feestdag voor een zevende staatshervorming na de verkiezingen van 2019. Met onder meer de overheveling van de gezondheidszorg naar de regio's.

Voor Bourgeois is vooral de overheveling van arbeidsmarktbeleid en gezondheidszorg prioritair, gekoppeld aan meer fiscale autonomie voor de deelstaten. Daarbij verhuizen ook de bij behorende budgetten - die van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening RVA en de ziekteverzekering Riziv - naar de deelstaten.

De financiële transfers van Vlaanderen naar Wallonië -  volgens een recente studie van de KU Leuven jaarlijks rond 6,5 miljard euro - moeten verder omlaag. "Vlaanderen is solidair met wie armer is, met wie het minder goed heeft. Maar het bedrag moet redelijk blijven, en de regeling moet eenvoudig, doorzichtig en vooral responsabiliserend zijn", klonk het. "Ze moet Wallonië en Brussel ertoe aanzetten een beleid te voeren dat hun financiële situatie verbetert en hun fiscale capaciteit verhoogt, zodat de transfers kunnen afnemen."

Wat gezondheidszorg betreft wil de minister-president vooral "een einde maken aan de versnippering". Hij verwijst daarbij naar de thuiszorg, die Vlaams wordt geregeld, en de thuisverpleging, een federale bevoegdheid. Gezondheidszorg moet voor Bourgeois volledig naar Vlaanderen, samen met de overeenstemmende Riziv-budgetten. De minister-president pleit ook daar voor een beleid van "responsabilisering". "

De overdracht van arbeidsmarkt en gezondheidszorg naar Vlaanderen moet voor Bourgeois gepaard gaan met meer fiscale autonomie voor de deelstaten. Hij verwijst daarbij ook naar de Vlaamse resoluties van 1999, waarin de Vlaamse parlementsleden pleitten voor een volledige overdracht van bevoegdheid inzake de personenbelasting. "De twintigste verjaardag, in 2019, lijkt me een uitstekende gelegenheid te zijn om alvast en minstens werk te maken van de uitvoering van de resolutie", klonk het. Op termijn wil Bourgeois ook de vennootschapsbelasting volledig geregionaliseerd zien.

Bourgeois herhaalde in Kortrijk ook nog eens het pleidooi voor een eigen Vlaamse grondwet. 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.