Overleg Vlaamse zorgsector - "Betere federale betaling kan Vlaanderen zich niet permitteren" (Beke)

Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) lichtte in het Vlaams Parlement de onderhandeling toe met het Vlaamse zorgpersoneel. "We weten dat de Vlaamse regerin grote inspanningen zal moeten doen, omdat de mensen dat de voorbije periode ook hebben moeten doen voor zorg en welzijn", zei hij na vragen van Hannes Anaf (sp.a), Suzy Wouters (Vlaams Belang) en Lise Vandecasteele (PVDA). Volgens Groen is 1,8 miljard euro nodig om de inspanning van het federale niveau te evenaren.

De kern van de Vlaamse regering is vanochtend in overleg gegaan met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Bij de start van de vergadering klonk het bij de sociale partners dat ze net als op het federale niveau een structurele investering en loonsverhoging voor de zorgwerknemers willen. Beide partijen hebben daarop een onderhandeling opgestart die voor het einde van het jaar zou moeten worden afgerond.

"Er is gevraagd om een budget af te spreken en dat zullen we ook doen", zei Beke in het Vlaams Parlement. "Hoe groot dat is, maakt deel uit van de onderhandelingen."

Vlaamse leegloop vermijden

De federale inspanning voor onder meer het ziekenhuispersoneel speelt een grote rol. "Het federale niveau heeft belangrijke engagementen opgenomen, die rechtstreekse repercussies zullen hebben op onze sectoren", aldus Beke. "We kunnen ons niet permitteren dat de Vlaamse sectoren leeglopen omdat er federaal beter betaald wordt."

Omdat het federale akkoord volgend jaar van kracht wordt, moet er ook in Vlaanderen nog dit jaar een akkoord worden gevonden, aldus de minister.

Te traag

Volgens de vraagstellers gaat het allemaal nog te traag. "Ik weet niet wat u tegenhoudt om sneller tot een akkoord te komen", zei Lise Vandecasteele. "Als u met een deftig budget komt, kan u daar perfect de komende weken over onderhandelen." Hannes Anaf pleitte voor een akkoord in september, zodat het budget al in de begrotingsopmaak kan worden meegenomen. Voor Suzy Wouters moet de tegemoetkoming precies even hoog zijn als op federaal niveau, anders ontstaat er volgens haar een ontoelaatbare discriminatie.

Björn Rzoska van Groen becijferde dat daarvoor 1,8 miljard nodig is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.