Prof. Herman Goossens (UA): "Rekening houden met grootschalige verspreiding covid-19"

Op 6 februari activeerde het Europese coördinatieprogramma PREPARE reactiemodus 2,een belangrijk paraatheidsniveau voor klinisch onderzoek als covid-19 zich verder verspreidt in Europa. Nu dragen 366 ziekenhuizen en 73 pediatrische sites bij aan de belangrijke wereldwijde inspanningen om de verzamelde info die bij de getroffen patiënten, te standaardiseren. De kans is groot dat we binnenkort naar niveau 3 gaan.

Nu er zich overal meer clusters van infecties voordoen zoals in Iran, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Vietnam, Hong Kong en Japan, houdt PREPARE rekening met bijkomende grote clusters en mogelijk grootschalige verspreiding in Europa.

Momenteel dragen 366 ziekenhuizen en 73 pediatrische sites, die deel uitmaken van PREPARE’s netwerkpartners COMBACTE (1) en Penta (2), bij aan de belangrijke wereldwijde inspanningen om de informatie die bij de getroffen patiënten wordt verzameld, te standaardiseren. Een elektronisch casusformulier (Case Record Form – eCRF), ontwikkeld door ISARIC en WHO, werd gedeeld met deze netwerken zodat dezelfde informatie verzameld kan worden bij patiënten met een mogelijke of bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Ziekenhuizen en eerstelijnszorg klaar

"We zorgen ervoor dat onze netwerken van ziekenhuizen en artsen in de eerstelijnszorg klaar zijn om klinische onderzoeksactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld door alvast de nodige contracten op te maken en ethische goedkeuringen aan te vragen."

"PREPARE en COMBACTE zorgen er ook voor dat de diagnostische labs die deel uitmaken van hun onderzoeksnetwerken covid-19 kunnen opsporen en dus klaar zijn voor het geval er snel een klinische studie moet worden gestart. Bijkomende diagnostische activiteiten worden voorbereid. Alle activiteiten van PREPARE worden afgestemd op de activiteiten van nationale gezondheidsautoriteiten, ECDC en de regionale kantoren van de WHO."

Pandemie

“Het ziet er steeds meer naar uit dat de uitbraak van covid-19 zal uitgroeien tot een pandemie. PREPARE zal het responsniveau meteen naar reactiemodus 3 brengen als er aanhoudende overdracht van covid-19 in verschillende Europese landen wordt waargenomen. We gaan door met een gecoördineerde, coherente en verenigde klinische onderzoeksreactie”, legt prof. Herman Goossens, de coördinator van PREPARE, uit.

(1) De COMBACTE-projecten zijn opgezet om de uitdagingen van de klinische ontwikkeling van antibacteriële middelen aan te gaan als antwoord op het wereldwijd groeiende probleem van antibioticaresistentie. In samenwerking met andere consortia binnen het IMI New Drugs 4 Bad Bugs (ND4BB)-programma maken de projecten de snellere en efficiëntere ontwikkeling en commercialisering van nieuwe antibacteriële behandelingen en diagnostische tests mogelijk. De COMBACTE-infrastructuur, met meer dan 1000 ziekenhuizen en bijna 900 diagnostische laboratoria in 42 Europese landen, zal worden gebruikt voor klinische onderzoeken naar het nieuwe coronavirus.

(2) Penta is een wereldwijd onafhankelijk wetenschappelijk netwerk dat zich toelegt op onderzoek naar de gezondheid van kinderen. Het oorspronkelijke onderzoek naar HIV-infecties werd intussen uitgebreid met onderzoek naar andere infectieziekten die kinderen treffen, alsook met initiatieven voor infrastructuurontwikkeling en trainingsprogramma's. Sinds 2012 heeft Penta 35 klinische onderzoeken gesteund, waaraan meer dan 50 000 vrouwen en kinderen deelnamen. Het werk van Penta wordt ondersteund door het Penta ID-netwerk dat 110 klinische sites in 31 landen over de hele wereld omvat. De expertise daarvan wordt gebruikt om de preventie en behandeling van infecties bij kinderen te verbeteren. Het Penta-netwerk zal worden gebruikt voor klinische onderzoeken naar het nieuwe coronavirus.

> Lees ook: UZA bereidt zich voor met container voor screenings

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.