Kwaliteit praktijk: "Een risicogericht en meer proactief beleid" (Pedro Facon)

Pedro Facon, directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, licht ons de komende scenario’s toe om de vaardigheden en expertise van professionals te monitoren. Wat is het uitgangspunt van deze veranderingsdynamiek?

Pedro Facon: “Het nieuwe concept van het portfolio verruimt het begrip visum naar een license to practice, met een veel bredere interpretatie van wat een kwaliteitsvolle praktijk is, bv. voor het bijhouden en bewaren van een patiëntendossier, permanentieaspecten, zorgcontinuïteit, enz. De kwaliteitswet (*) is vrij open over hoe dit concept moet worden ontwikkeld. We willen graag pragmatisch beginnen.” 

Wat zal er evolueren en voor wie?

“Inhoudelijk de vaardigheden en expertise van de beroepsbeoefenaar (met inbegrip van permanente opleiding en herscholing) en samenwerkingsvormen en -structuren waarin de beroepsbeoefenaars actief zijn. We richten ons eerst tot de erkend beroepen: artsen, tandartsen... Het doel is om dit de komende maanden op een interadministratieve manier te bereiken op de FOD Volksgezondheid/het Riziv.”

In hoeverre zijn professionals betrokken bij de reflectie?

“Er waren al informele contacten; er bestaan ook samenwerkingsverbanden met actoren  te velde, bijvoorbeeld met het VBS voor specialisten. Verder moeten we nog advies inwinnen bij de raden van de gezondheidsberoepen over dit onderwerp.” 

Komt er een kwaliteitscontrole van de praktijk? Punctueel of systematisch?

“De visumcontrole is momenteel reactief (voor klachten) en zeer beperkt in omvang (lichamelijke en psychische geschiktheid). Het doel van de 'kwaliteitswet' is ook om een meer risicogericht en proactief handhavingsbeleid  te voeren. Dit controlebeleid moet de komende jaren nog verder worden ontwikkeld: een item v@an een interadministratieve discussie (Riziv, FAGG, Orde van Artsen en inspectiediensten van de gemeenschappen), om te zien hoe de samenwerking gestalte krijgt.”

Wat is de noodprocedure als een hulpverlener een gevaar voor patiënten blijkt (verslavingen, ongepast gedrag, onorthodoxe methoden, enz.)?

“Momenteel is het voor specifieke risico's - bijvoorbeeld een drugs- of agressieprobleem - altijd mogelijk om een visum, een praktijkvergunning in te trekken. De procedures zijn bij wet vastgelegd (gecoördineerde wet van 10 mei 2015).“

Staat een hercertificering van artsen op de agenda in België?

“Die is op dit moment niet gepland.”

J.M./P.S.

(*) Wet op de kwaliteit van de gezondheidszorgpraktijk, afgekort tot "kwaliteitswet", aangenomen in april 2019, van toepassing vanaf juli 2021.

> Lees ook: portfolio, hoeksteen van het beleid

> Lees ook: accreditering nieuwe stijl, wat brengt ons 2020?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.