Slechte timing hoorzitting netwerken

Terwijl de 4e interministeriële conferentie "Volksgezondheid" een akkoord bereikte over de verdeling van de 25 ziekenhuisnetwerken per regio, onderzocht het parlement het wetsontwerp over de ziekenhuisnetwerken... zoek de fout.

Het respect en het nut van parlementair werk krijgt een lakmoesproef vandaag. Terwijl de Kamer hoorzittingen over klinisch netwerken tussen ziekenhuizen organiseert, stemt de interministeriële conferentie "Volksgezondheid" in met de verdeling per regio. Tal van oppositieleden en ook sommigen in de meerderheid staken hun verbazing voor deze timing niet onder stoelen of banken. Die is op zijn minst ongepast.

Ze luisterden naar de uiteenzettingen van Yves Smeets (Santhea), Stephan Mercier (Unessa) en Margot Cloet (Zorgnet-Icuro), de ziekenhuiskoepels dus. Namens de Bvas herinnert vicevoorzitter Jacques Toeuf eraan dat "de netwerkconfiguratie zal helpen om het klassieke beleid te doorbreken van vraag en aanbod qua zorg." Voor hem is de corebusiness van het netwerk strategie van de zorgorganisatie. Dat moet sporen met "een model van co-constructie van het netwerk met de bestuurders. Een netwerkhoofdarts en een netwerk-medische raad zijn essentieel.”

Overstappen van economisch naar medisch model

Het is volgens de Toeuf primordiaal dat "de medische raad het geprivilegieerde orgaan blijft onder de ongewijzigde wet om de samenwerking met de 1e lijn en de behandelend artsen te organiseren. De medische raad moet zich richten tot huisartsen (zonder de extramurale medisch specialisten te vergeten) om op korte termijn een extra-murosbeleid te ontwikkelen volgens de behoeften van de patiënt, de zorgcontinuïteit... "

Hij herinnert eraan dat het tijd wordt om van een  "genormaliseerd economisch model over te schakelen naar een medisch model dat rekening houdt met de maatschappelijke verwachtingen."

De Toeuf verbergt zijn verbittering niet waar hij het heeft over "ideologische breuklijnen en de wens van sommige bestuurders om de medische raad weg te houden van besluitvorming.”

Lees ook: "De duivel zit in de details"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.