Specialisten "schenken" 162 miljoen aan huisartsen

Een discussie tussen collega's op de Franstalige Twitteraccount van De Specialist wierp meer licht op een weinig bekend aspect van het begrotingsmechanisme van onze gezondheidszorg de afgelopen weken. "Het is het budget voor specialistenhonoraria dat de extra 20 euro per gmd voor de huisartsen financierde", legt Jacques de Toeuf (Bvas-Absym) uit. En dat heeft mogelijk later gevolgen.

In tegenstelling tot de loontrekkenden die een salarisverhoging kregen en de huisartsen die een gmd-bonus opstreken, ontvingen de specialisten niets speciaals in het coronajaar. "Wel financiert het budget voor specialistenhonoraria de 20 euro toeslag per gmd", zegt dr. de Toeuf.

Zuurstof

En hij gaat verder: "Minister Vandenbroucke had "financiële zuurstof" voor huisartsen aangekondigd door extra 20 euro per gmd toe te kennen, wat neerkomt op een door de regering te betalen budget van 162 miljoen", heette het. In feite is dat niet het geval. "Het Riziv meldde dat deze 162 miljoen euro voor de gmd-toeslag uit het budget voor artsenhonoraria zou worden gehaald, gedekt door het verlies van specialistenhonoraria in verband met Covid." Meteen ging dr. de Toeuf stevig door op Twitter: "Er is nul respect van de overheid voor de specialisten."
Waar komt het geld vandaan?
Het was geen verrassing dat we in het Covid-monitoringbudget van het Riziv in december een grote onderconsumptie zagen. De daling van het verbruik in artsenhonoraria is aanzienlijk: dat geldt zowel binnen (poliklinisch en intramuraal) als buiten het ziekenhuis.
"Concreet vormt dit effect van communicerende vaten geen probleem zolang de begroting voor 2020 niet wordt overschreden. Is dat wel zo, dan zal het nodig zijn om dit surplus te "compenseren", zegt Jacques de Toeuf.


Niet van huisartsen
Het geld zal niet van de huisartsen kunnen komen omdat tegen het einde van het 2020, afgezien van de lockdown in maart-april, hun consultatieactiviteiten weer op een normaal ritme kwamen en er bovendien teleconsulten zijn gehouden.

Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat hun sub-budget geen ruimte laat om de 162 miljoen te financieren.

Wel laat de onderconsumptie van specialisten (de eerste lockdown) een enveloppe open van 300 miljoen. "Dus er is geen probleem met de financiering van de 162 miljoen." (Ter herinnering, de 300 miljoen slaan op de uitgaven tot eind augustus, plus de niet-besteding van de tweede lockdown sinds 15 oktober via het ziekenhuis noodplan).

"Dit begrotingsmechanisme brengt echter het risico met zich mee dat er in 2022 kosten bespaard moeten worden op de honoraria van specialisten. Ik vestig gewoon de aandacht op wat er gebeurt."

> Lees ook: 20 euro extra gmd wordt voor eind januari uitbetaald

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.