Steun artsensyndicaten dit jaar gestabiliseerd op bijna 1,3 miljoen

Zoals beloofd dokterde Jo De Cock een oplossing uit voor de toelage aan de artsensyndicaten 2020. Die oplossing werd immers dringend omdat een definitieve regeling niet was uitgewerkt onder minister De Block. Nu kunnen de syndicaten dit jaar overbruggen in afwachting van een discussie ten gronde met minister Vandenbroucke.

Tijdens de jongste medicomut van 16 november 2020 stelde medicomut-voorzitter De Cock voor om het jaarbedrag van de tegemoetkoming voor 2020 vast te stellen voor elk syndicaat op hetzelfde jaarbedrag als voor 2018 en 2019. 

Dus wordt het jaarbedrag geljkgeschakeld met dat van 2018 en 2019. Het voorschot van 75% wordt betaald binnen de 30 dagen die volgen op de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad.

Een KB dat allicht tamelijk snel wordt gepubliceerd. Praktisch gezien betekent dat dat de syndicaten dit jaar recht hebben op 1.287.371,39 euro.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.