"Transversaliteit en multidisciplinariteit lossen niet alles op" (Kartel)

Het Kartel kan zich vinden in de intentieverklaring over de meerjarenbegroting 2022-2024, zij het dat de bestaande beslissingsprocessen en het respect voor sectoriële akkoorden moeten blijven bestaan. Bezorgd is het syndicaat over het feit dat de groeinorm van 2,5% nauwelijks ruimte laat voor innovatie: demografiekosten (vergrijzing) liggen immers tussen 2,2 en 2,4%, dus zuurstof voor nieuwe initiatieven is er amper.

Het tussenrapport over de meerjarenbegroting ontlokt bij het syndicaat onder andere de volgende opmerkingen:

  • Budgetteren in functie van gezondheidsdoelstellingen is prima, zolang die concreet, meetbaar en continu opvolgbaar zijn;
  • Transversaliteit en multidisciplinariteit zijn geen wondermiddel om alle problemen op te lossen; mogelijke neveneffecten zijn een gebrek aan responsabilisering, efficiëntie- en tijdverlies;
  • Dat elke beschikbare marge automatisch naar de transversale lijn zou gaan waardoor het resultaat van doelmatige zorg voor elke sector weggezogen wordt, is onaanvaardbaar.

> Wenkbrauwgefrons bij Bvas

> AADM: ja, maar...

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.