"Uitspraak EU-Hof verzekert openbaarheid van klinische studierapporten"

Met zijn uitspraak bevestigt het Europees Hof van Justitie de openbaarheid van klinische onderzoeksrapporten van geneesmiddelen. Dat zeggen Test Aankoop, Kom Op Tegen Kanker, het Antikankerfonds en het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). "Daarmee houdt het een van de belangrijkste infobronnen over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen in stand", luidt het.

Het EU-hof bevestigde dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) rapporten openbaar mocht maken die twee farmabedrijven hadden ingediend met het oog op de vergunningsaanvraag voor een geneesmiddel.

De bedrijven hadden geclaimd dat voor die rapporten "een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid" gold en dat de openbaarmaking ervan hun commerciële belangen kon schaden.

Het Europees Hof van Justitie wees die claim dus af, tot vreugde van de organisaties. "Deze verslagen zijn een van de belangrijkste bronnen van informatie over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen, en kunnen levens redden", zeggen ze. "Dit besluit bekrachtigt het transparantiebeleid dat het EMA tot nu toe heeft gevoerd."

Het agentschap publiceert sinds 2016 de rapporten systematisch, nadat beslist is of het geneesmiddel al dan niet wordt toegelaten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.