VBS waarschuwt Wilmès voor gezondheidsramp

Het VBS uit zijn bezorgdheid rond het coronabeleid in een schrijven aan premier Wilmès. "We vragen met klem om informatie- en bewustmakingscampagnes voor de bevolking. We vragen dat er wordt opgeroepen tot striktheid. We vrezen immers voor een nieuwe gezondheidscrisis of zelfs gezondheidsramp", schrijven secretaris-generaal Donald Claeys en voorzitter Jean-Luc Demeere.

Hun brief naar de premier gaat als volgt:

"Aansluitend op de vergadering van zijn bestuurscomité van 24 september wil het VBS u unaniem zijn bezorgdheid kenbaar maken over de versoepelingsmaatregelen die tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad zijn genomen. De onderliggende boodschap is dat we voorzichtig moeten zijn en dat maatregelen zoals het dragen van een mondmasker veeleer uitzonderlijk dan effectief zijn."

"Het afzwakken van maatregelen genereert een vals gevoel van veiligheid. Een versoepeling van maatregelen nodigt uit tot laksheid. Het ontbreken van bindende maatregelen en sancties mondt uit in een gebrek aan burgerzin en egoïstisch gedrag."

"Het VBS maakt zich zorgen. Enerzijds zien we een toename van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg. Anderzijds stellen we vast dat het zorgpersoneel moe is. Deze mensen hebben het recht vakantie te nemen en te recupereren van hun overwerk, en worden soms gedwongen een oplossing te vinden voor quarantaines, o.m. van hun kinderen die thuis moeten blijven van school."

Nevenschade bij revalidatie en te late behandelingen

"Het VBS wijst op de nevenschade van covid-19. Aan de ene kant de revalidatie van patiënten die genezen zijn van covid-19, en aan de andere kant de te laat behandelde aandoeningen. Mensen zijn bang om zich te laten behandelen, om naar het ziekenhuis te gaan of om een arts te raadplegen."

"We zouden heel snel een verzadiging van de opnamecapaciteit kunnen bereiken. Vermoeidheid bij het personeel en absenteïsme ten gevolge van quarantainemaatregelen, hetzij voor het personeelslid zelf, hetzij om voor de kinderen te zorgen, kunnen het normale functioneren van de ziekenhuizen blokkeren."

"Van normaal functioneren is sowieso geen sprake, want in de herfst zijn er naast de normale activiteiten de seizoensgebonden aandoeningen (voornamelijk aan de luchtwegen) en nu dus ook covid-19."

"Wij vragen met klem om informatie- en bewustmakingscampagnes voor de bevolking. We vragen dat er wordt opgeroepen tot striktheid. We vrezen immers voor een nieuwe gezondheidscrisis of zelfs gezondheidsramp. We hopen dat de solidariteit, het professionalisme en de toewijding van de zorgprofessionals de schade kunnen beperken, ondanks de vermoeidheid."

Met de meeste hoogachting,

Dr. Donald Claeys, Secretaris-generaal

Dr. Jean-Luc Demeere, Voorzitter

> Lees hier ook ons jongste nummer op basis van onze peiling eind augustus waarin heel wat gelijkaardige bezorgdheden terug te vinden zijn.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.